Tekstinkäsittelyn laatutyökalut terveydenhuollossa

Terveydenhuollon yksiköiden tapa tuottaa potilasdokumentaatiota on hyvin kirjava. Osa organisaatioista on ulkoistanut kaikki sanelunpurkutyönsä muille ammattilaisille, osa käyttää omia tekstinkäsittelijöitään ja osalla on käytössä näistä yhdistetty hybridimalli. Lisäksi potilassaneluita tuotetaan puheentunnistuksen avulla, mikä voi olla organisaation ainut, ensisijainen tai toissijainen tapa dokumentoinnille. Oli tapa mikä tahansa, kaikissa keinoissa päällimmäisenä tavoitteena on kirjausten nopeat läpimenoajat ja laadukas teksti.

Lingsoftin keinovalikoimaan tarjota ratkaisuja potilasdokumentaation ei rajoitu ainoastaan ulkoistettuihin sanelunpurku- tai puheentunnistuspalveluihin. Olemassa on myös keinoja parantaa organisaatioiden omaa, sisäistä tekstinkäsittelyä. Tunnistettuja haasteita tekstinkäsittelijän työssä on, että työ on manuaalista ja tekstit tarkistetaan silmämääräisesti, mikä altistaa työn virheille. Lisäksi tuotetuissa sisällöissä on vaihtelua usean tekstinkäsittelijän tehdessä itsenäistä työtä. Lingoftin ratkaisuja edellä mainittuihin haasteisiin ovat taustapuheentunnistus sekä erilaiset kielityökalut.

Taustapuheentunnistus ja kielityökalut

Taustatunnistus tapahtuu nimensä mukaisesti saneluprosessin taustalla. Kun lääkäri on sanellut potilastiedot, valmis äänitiedosto lähetetään tunnistettavaksi ja puheentunnistuksen avulla tuotettu teksti tarkistetaan jälkikäteen vastaamaan äänitiedostoa. Tällä tavoin pystytään tehostamaan sanelunpurkua. Ennen äänitiedoston purkamiseen mennyt aikaa voidaan nyt hyödyntää valmiiksi puretun tekstin käsittelyyn.

“Kirjoittamisen määrä vähentyi selkeästi. Kirjoittamisen sijasta tekstinkäsittelijä voi 
käsitellä tekstiä.”

Kirjoittajan työskentelyn sujuvuuden ja tuottavuuden kannalta tasokkaat laatutyökalut ovat keskeisiä. Kielen laatutyökalut eivät pelkästään paranna tekstien sisältöjen laatua. Pilotit asiakkaidemme omien tekstinkäsittelijöiden kanssa ovat osoittaneet, että pelkkä kielentarkistimen käyttö voi nopeuttaa terveydenhuollon tekstinkäsittelyä yli 30 %.

“Koen, että pilotissa käyttämäni termihakutyökalut olivat paremmat siinä mielessä, että ei ole tarvinnut hypätä eri ohjelmien välillä etsiäkseen tietoja, kun pilotissa termihakutyökalut ovat kaikki samassa osiossa/sarakkeessa.”

“Puheentunnistus helpottaa työtä, sillä ei tarvitse kirjoittaa sormet sauhuten. Hakuohjelmat auttavat paljon, ja niitä tarvitseekin työssä paljon. Se, että ne oli yhdistetty yhden hakuruudun alle, toimi erinomaisesti.”

Puheentunnistuksen ja laatutyökalujen hyödyntäminen sanelunpurun tukena ei ole ainoastaan tehokkuuskysymys. Puheentunnistuksen myötä tekstinkäsittelijän työskentelystä pystytään tekemään ergonomisempaa ja kielityökalujen mukaan tuomalla sujuvuudella myös mielekkäämpää.

Sitaatit ovat Lingsoftin ja erään suomalaisen sairaanhoitopiirin kanssa tehdystä pilotista, jossa tekstinkäsittelijät hyödynsivät Lingsoftin taustapuheentunnistusta ja kielityökaluja. Pilotin aikana huomattiin, että potilaskertomuksiin päätyi peräti 50% vähemmän kirjoitusvirheitä. Samalla tekstinkäsittelyyn kului jopa 40% vähemmän aikaa kuin ennen.