Mångsidiga metoder och förstärkt verklighet tar språkinlärare till nya inlärningsmiljöer

Människor runt bordet bär virtual reality-glasögon. Texten säger MAKU projekt, Lingsoft.

Medfinansieras av Europeiska unionen, EU flaggan
Språk lär man sig som mest effektivt genom att använda det. Därför lyfter projektet MoniAistinen Kosketus Uuteen kieleen (Mångsidig kontakt med ett nytt språk, MAKU) blicken från skolbänken för att utveckla och pröva nya och innovativa sätt att lära sig språk som behövs i arbetslivet.

I projektet utnyttjas living lab-metoden, det vill säga ”levande laboratorier”, som innebär att man övar på verkliga situationer i arbetslivet i undervisningsmiljö. I en sådan utvecklingsmetod står användarnas – i det här fallet de som lär sig språket och invandrarnas – perspektiv, återkoppling och erfarenheter i centrum för arbetet.

Lingsofts roll i projektet är att införliva artificiell intelligens med hjälp av nödvändiga språktekniska lösningar, såsom taligenkänning och översättningsteknologier, och erbjuda gedigen expertis inom språkområdet. Med hjälp av exempelvis taligenkänning kan den studerande öva på att tala språket i nya miljöer och med en ordlista inom en viss bransch.

Invigningen av living lab för språkinlärning och integration, som används i projektet, firas på Lojo campus på Laurea fredagen den 22 mars. Living lab (Integration and Language Learning Living Lab, i4L) utvecklar innovativa inlärningsmetoder som aktiverar alla sinnen i samarbete mellan läroanstalter och företag. I det drar man också nytta av den virtuella verklighetens möjligheter att skapa inlärningsmiljöer för övning.

Bakgrunden till projektet är målet att hjälpa invandrare att nå framgång i arbetet och engagera sig i arbetslivet genom att fokusera på att få att dem att mer effektivt tillägna sig arbetsspråk och fackspråk.

Lingsoft söker nu företag som samarbetspartner inom arbetslivet till MAKU-projektet, vars medarbetare skulle ha nytta av språkmedveten introduktion och att stärka sitt arbetsspråk. Vi tar hänsyn till samarbetspartnernas behov och deltagandet i projektet skräddarsys enligt dem.

Låter det intressant? Kontakta vår projektkoordinator Aurora Piirto via e-post eller via denna länk https://www.lingsoft.fi/sv/form/contact

Mer information:
Aurora Piirto
Projektkoordinator
aurora.piirto@lingsoft.fi

Back to news