Moniaistiset keinot ja lisätty todellisuus vievät kielenoppijat uusiin harjoitteluympäristöihin

Ihmisiä pöydän ympärillä virtuaalitodellisuuslasit päässä.

Euroopan unionin osarahoittama, EU-lippu
Kieltä oppii tehokkaimmin, kun sitä käyttää. Siksi MoniAistinen Kosketus Uuteen kieleen -hankkeessa (MAKU) noustaan ylös pulpetista kehittämään ja kokeilemaan uusia ja innovatiivisia tapoja oppia työelämässä tarvittavaa kieltä.

Hankkeessa hyödynnetään living lab -menetelmää eli “elävää laboratoriota”, jossa todellisia työtilanteita tuodaan harjoitteluympäristöön. Tällaisessa kehitysmetodissa käyttäjien, tässä tapauksessa kieltä oppivien kotoutujien ja maahan muuttaneiden, näkökulma, palaute ja kokemukset ovat työn keskipisteessä.

Lingsoftin rooli hankkeessa on toteuttaa tekoälyä hyödyntäen tarvittavia kieliteknologisia ratkaisuja, kuten puheentunnistusta ja käännösteknologioita, ja tarjota vankkaa kielialan asiantuntemusta. Esimerkiksi puheentunnistuksen avulla oppija pääsee harjoittelemaan kielen puhumista uusissa pelillistetyissä ympäristöissä ja tietyn alan sanastolla.

Hankkeessa käytettävän kielen oppimisen ja kotoutumisen living labin avajaisia vietetään Laurean Lohjan kampuksella perjantaina 22.3. Living labissa maku-hankepostauksen lokalisoidut kuvat ja saatteeseen työelämäkumppanien haku kärjeksi (Integration and Language Learning Living Lab, i4L) kehitetään oppilaitosten ja yritysten yhteistyönä innovatiivisia, kaikkia aisteja aktivoivia oppimismenetelmiä. Toteutuksessa hyödynnetään myös virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia harjoitteluympäristöjen luomiseen.

Hankkeen taustalla on tavoite tukea maahanmuuttajien työssä onnistumista ja työelämään sitoutumista vahvistamalla kohdennetusti työkielen ja ammattisanaston omaksumista.

Lingsoft hakeekin nyt MAKU-hankkeeseen työelämäkumppaneiksi yrityksiä, joiden työntekijät hyötyisivät kielitietoisesta perehdytyksestä ja työkielen vahvistamisesta. Kumppanin tarpeet otetaan huomioon ja hankkeeseen osallistuminen räätälöidään niiden mukaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä projektikoordinaattoriimme Aurora Piirtoon tai tämän linkin kautta https://www.lingsoft.fi/form/contact

Lisätietoja:
Aurora Piirto
Projektikoordinaattori
aurora.piirto@lingsoft.fi

Palaa uutisiin