Lingsoft kan spara dyrbar tid för hälso- och sjukvården (Dagens industri 9.11.23)

Language experts sit around a conference room table and listen to Janica Asplund, who is telling them how Lingsoft's speech recognition solution can help save time in healthcare patient documentation.

Janica Asplund, till vänster, berättar om taligenkänningens mångsidighet.
Skicklig AI-baserad taligenkänning för diktering inom hälso- och sjukvård ger goda resultat.

– Patientdokumentationen blir tre gånger snabbare med taligenkänning, jämfört med manuell hantering säger Heikki Korvenranta, medical advisor, healthcare processes och information technology på Lingsoft.

Som ett av Nordens största språkhus har Lingsoft stor erfarenhet av språktjänster och språklösningar. Bolaget utmanar nu aktörer inom svensk hälso- och sjukvård med effektiv och skicklig taligenkänning.

– Taligenkänning för diktering inom hälso- och sjukvården möjliggör att patientdokumentation kan vara snabbt tillgänglig och av hög kvalitet i en trygg datasäker miljö, förklarar Janica Asplund, business development specialist på Lingsoft.

Det går tre gånger snabbare att diktera patientdokumentation än att skriva den manuellt (1).  

– Kostnadseffektiviteten är slående. Det är stora mängder tid som sparas och frigör resurser i primärvården, på sjukhus, inom äldreomsorgen, i socialtjänsten och andra delar av hälso- och sjukvården, säger Heikki Korvenranta.

Anpassad lösning efter unika behov

Med lång erfarenhet inom språkteknologi och med ett flexibelt förhållningssätt kan Lingsoft erbjuda skräddarsydda lösningar.

– Vi genomför pilotprojekt där kunder kan testa lösningen. Sen kan vi leverera en produkt som naturligt är anpassad efter exempelvis läkares och sjuksköterskors unika behov, säger Janica Asplund.

Under pilotprojektet görs en analys av hur produkten kan användas mest effektivt.

– Syftet är att få en förståelse över miljön där taligenkänning kommer användas och ge rekommendationer till hur arbetsflödet med våra produkter kan bli mer lättlöpande, berättar Janica Asplund.

AI-baserad teknik

Lingsoft har själva utvecklat teknologin bakom taligenkänningen.

–  Grunden är maskininlärning och AI som har analyserat miljontals datamängder av text och tal. Den stora datamängden gör taligenkänning träffsäker vilket bland annat innebär att olika dialekter och brytningar kan läsas in och bli rätt i texten, förklarar Heikki Korvenranta.

Om Lingsoft

Lingsoft är en etablerad nordisk leverantör av språktjänster och språklösningar som grundades år 1986 i Finland. Lingsoft har fokuserat på kontinuerlig innovation inom språkteknologi och maskininlärning, vilket gör företaget till en pålitlig partner för effektiv kommunikation.


(1): https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.15261

Se originaltext här.
 

Back to news