I projektet Necoverse överskrider skeppsbyggnaden land- och språkgränserna med hjälp av virtuell verklighet

The Necoverse project creates virtual environments to support shipbuilding. Graphical drawing of the shipyard: two large cranes and a modern cruise ship to be built.

Lingsoft deltar i det tvååriga Necoverse-projektet, där man med hjälp av virtuell teknik skapar olika interaktiva virtuella miljöer för varvens och skeppsbyggnadens utbildnings-, planerings- och distansfunktioner.

Projektet är en del av Meyer Turkus NEcOLEAP-lokomotivekosystem, som har som mål att skapa ett klimatneutralt kryssningsfartygskoncept. Det räcker inte att själva fartyget är klimatneutralt, även byggprocessen och -miljön ska nå samma mål.

Genom att utnyttja tredimensionella virtuella miljöer är det lättare att föra samman experter från olika delar av världen. Samtidigt kan man förbättra till exempel utbildnings- och planeringsarbetets energieffektivitet och flexibilitet och minska de negativa konsekvenserna för miljön.

Lingsofts roll i projektet är att ta fram lösningar på de utmaningar flerspråkighet innebär i internationella virtuella miljöer.

I projektet deltar under ledning av DIMECC företagen dSign Vertti Kivi & Co, Finpeda, Hollinki, Kiwa Inspecta, Lingsoft och Meyer Turku samt forskningsinstituten Aalto University, Åbo YH och VTT. Projektet finansieras av Business Finland, forskningsinstituten och partnerföretagen.

Bildkälla: Meyer Turku

Etiketter
Back to news