Information tillhör alla – Lingsoft deltar återigen på Europaforumet i Åbo 30.8–1.9.2023

Europaforum arrangeras redan för sjätte gången i Åbo och även i år deltar Lingsoft i produktionen av evenemanget. Lingsoft levererar tillgänglighetstjänster till forumets arrangörer och programproducenter, det vill säga står för undertextningen till alla videoinspelningar av evenemanget. Det gör att diskussionerna är tillgängliga i evenemangets olika kanaler och även går att titta och lyssna på i efterhand.

EU-debattens främsta arena bjuder in allmänheten att aktivt delta i diskussionerna om det föränderliga Europa både på plats och virtuellt. Syftet med forumet att är att ta samhällsdiskussionen närmare medborgarna, och det uppnår man bäst genom att se till att alla kan följa diskussionerna. Lingsoft har därmed en viktig roll i att få budskapen att nå fram och i kundupplevelsen av evenemanget.

”Det är viktigt för oss att vara med och skapa en tillgänglig medborgardebatt och på så sätt göra demokratiskt deltagande tillgängligt för alla. För Lingsoft är EU en välbekant samarbetspartner. Vi har ansvarat för de flesta av EU-institutionernas översättningar till finska och svenska under nästan hela Finlands EU-medlemskap”, säger Lingsofts verkställande direktör Juhani Reiman.

Lingsoft har arbetat som översättningspartner till Europaparlamentet och Europeiska kommissionen i nästan 20 år. Lingsoft levererar översättningar till finska och svenska från unionens alla 24 officiella språk och upprätthåller en samling sammanfattningar av unionens regelverk åt EU:s publikationsbyrå. Tack vare översättningarna är dokument från unionens olika organ tillgängliga för alla EU-medborgare på deras eget modersmål. Sammanfattningarna gör EU-lagstiftningen och och EU:s beslutsfattande tillgängliga i en mer kortfattad form. Översättningar av hög kvalitet stärker flerspråkigheten i Europeiska unionen och säkerställer att medborgarna får information om unionens verksamhet.

Dessutom har Lingsoft bidragit med sina egna nordiska språkteknologiverktyg i det europeiska språknätverket (European Language Grid, ELG), där företag och sammanslutningar får tillgång till ett omfattande utbud av språkteknologier på alla europeiska språk. Lingsofts språkteknologier stöder den europeiska strategin för språkjämlikhet (ELE), som har som mål är att bevara livskraften hos små lokala språk och minoritetsspråk under den digitala tidsåldern.


Mer information:             
Laura Karlsson
Marketing Manager
Lingsoft Language Services Ab
+358 40 192 1846, laura.karlsson@lingsoft.fi

Etiketter
Back to news