Tampereen kaupunki: Laadukasta kirjaamista puheentunnistuksen avulla

Tampereen kaupungin sosiaalipalveluiden työntekijät innostuivat Lingsoft Speech Service -puheentunnistuspalvelun käytöstä asiakasdokumenttien kirjaamisessa. Kirjausten nopeutuessa ja laadun lisääntyessä käyttäjille jäi paremmin aikaa varsinaiseen asiakastyöhön. 

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa päätettiin toteuttaa vuoden 2020 aikana kokeilu, jossa haluttiin selvittää puheentunnistuksen hyödyntämistä  sosiaalihuollon palveluissa. Tästä saatujen hyvien käyttökokemusten perusteella Tampereen kaupunki aloitti toukokuussa 2021 uuden, vuoden loppuun kestävän toisen kokeilun. 

Ensimmäisen kokeilun tavoitteena oli kerätä tietoa ja kokemuksia siitä, miten puheentunnistus vaikuttaa  asiakasdokumentaation kirjoitusprosessin tehokkuuteen, tuottavuuteen ja lopputuloksen laatuun.

Kokeilujakson aikana haluttiin arvioida, millaisia vaihtoehtoisia ja mahdollisia  toteutustapoja potilas- ja asiakasdokumentaatioon on olemassa ja voidaanko kirjausten vientiä asiakastietojärjestelmiin nopeuttaa. Lisäksi tavoitteena oli kuulla, miten käyttäjät kokevat uudet työtavat ja työkalut. 

Puheentunnistuspilotti käynnistettiin syksyllä 2020 ja sitä käytti aktiivisesti 15 Tampereen kaupungin sosiaalipalveluissa työskentelevää henkilöä. Käyttäjät pääsivät kokeilemaan palvelua kolmen kuukauden ajan, jonka päätteeksi palvelu oli käyttäjien toiveesta käytettävissä vielä vuoden 2020  loppuun asti. 

Palvelun käytettävyys

Kerätyn käyttäjäpalautteen perusteella Lingsoft Speech Service -puheentunnistuspalvelu koettiin työvälineenä helppokäyttöiseksi ja käyttäjäystävälliseksi. Lingsoftin ratkaisu perustuu teknologiaan, jossa käyttäjien ei tarvitse opettaa palvelulle omaa ääntään tai sanastoa. Näin kokeiluun osallistuneet pääsivät nopeasti alkuun palvelun hyödyntämisessä. 

Kokeiluun osallistuneet antoivat hyvän yleisarvosanan puheentunnistustulokselle, Pilotin aikana saadun käyttäjäpalautteen perusteella tehtiin muutamia keskitettyjä sanastoparannuksia, jotka käyttäjien mukaan näkyivät heti parantuneena tunnistustuloksena.

Kaikki sanastoparannukset näkyivät heti keskitetysti kaikille käyttäjille, joten jokaisen ei itse tarvinnut lähteä tekemään muutoksia tai lisäyksiä järjestelmään.

Hyöty

Käyttäjien päällimmäinen kokemus palvelusta oli, että se nopeutti ja helpotti työntekoa. Palvelun avulla kirjaukset sai tehtyä nopeammin, sillä kirjauksiin käytettävä aika saatiin jopa puolitettua. Kun kirjauksiin käytetty aika lyheni, muuhun kuten asiakastyöhön jäi enemmän aikaa. 

Kaiken kaikkiaan käyttäjät kokivat Lingsoftin puheentunnistuspalvelun käytön positiivisena kokemuksena  ja palvelu koettiin hyödylliseksi. 

“Ehdottomasti toivon, että puheentunnistaminen on mahdollista jatkossakin. Nopeuttaa työtä merkittävästi.”

“Nopeuttaa dokumentointia ihan hirveästi”.

“Kaikkien uudistusten joukossa tämä olisi sellainen, jota työntekijät oikeasti haluavat.” 

“Oman kokemukseni mukaan puheentunnistus toimii loistavasti ja on ollut iso apu. Toivottavasti jatkuu kokeilunkin jälkeen.”