Termtolken öppnar upp patientjournalernas terminologi åt klienterna

Vi är alla experter på något område. Både virkning, reumatologi, arkitektur och trädgårdsskötsel har sina egna specialtermer med vilka det är lättare att tala om invecklade eller specifika ärenden på ett koncist sätt. 

Patientjournalernas utmanande terminologi 

I något skede har vi alla att göra med hälsovården och flera av oss läser anteckningarna som läkaren eller sjukskötaren skrivit om vår vård. I anteckningarna används hälsovårdens specialtermer så att anteckningarna är så noggranna och entydiga som möjligt när olika experter behandlar dem. 

För patienten eller klienten kan den här terminologin ändå ofta vara svår att tyda. Vad är takykardi eller ulnarböjning? Och nystagmus? Emellanåt låter meningarna inte ens som svenska vid första påseendet, eftersom den medicinska terminologin är så omfattande. Hantering av termer med språkteknologi erbjuder ett läkemedel för problemet som den svåra terminologin orsakar.

Vad är termhantering?

Termhantering betyder att känna igen och lista viktiga ord, uttryck och termer för en organisation samt underhållet av listan. Ofta används ett verktyg med vilket den definierade terminologin förblir enhetlig och trogen mot varumärket när skribenterna och översättarna varierar. Organisationen har en egen databas där man kan hitta etablerade översättningar för utvalda termer och uttryck och databasen växer med tiden. 

Att förstå hälsovårdens terminologi har betydelse!

Språkteknologin erbjuder ett läkemedel för det här problemet, med den kan vi skapa olika verktyg som underlättar läsandet. Till exempel vår pilot Termtolken är ett hjälpmedel som läsare kan använda i webbläsaren. Termtolken känner igen termer i texten och erbjuder mer information, som synonymer, definitioner, bilder och videon. All den information som termtolken erbjuder är av god kvalitet och undersökt, medan patienten inte nödvändigtvis kan urskilja pålitliga informationskällor från opålitliga när hen skummar igenom Google. Genom att göra text som är skapad för professionella mer lättförståelig förbättras patientens delaktighet i hens egen vård och minskar ovissheten. Även belastningen på kundbetjäningen lättar när varje anteckning inte behöver ”översättas” av en sjukskötare. Var och en har en rättighet att förstå medicinsk dokumentation om en själv eftersom patienten är en aktiv aktör och inte bara ett passivt föremål för medicinska åtgärder. 

Hur fungerar Termtolken?

Termtolken-piloten utvecklades som ett hjälpmedel som du kan integrera till exempel i webbsidans bakgrund eller använda som ett tilläggsverktyg. Lösningen bygger på Lingsofts strukturanalys, som kan identifiera ett ord i alla dess böjningsformer. Man behöver inte länka till förklaringarna till termerna manuellt med hjälp av enskilda hyperlänkar, utan lösningen hittar och identifierar termen direkt i texten. Termtolken hittar informationen i en databas som skapas för verktyget i samarbete med experter inom branschen. Lösningen är flerspråkig, vilket gör att den också kan användas för att översätta de centrala termerna till främmande språk. Patientdokumentationens tillgänglighet kan alltså förbättras även i andra språkgrupper. 
 

Lösningen utvecklades inom ramen för det samnordiska projektet Bridging the Language Gap, som Lingsofts samarbetspartner Interverbum Technology och danska Copenhagen Translations deltog i. Förutom de företag som deltog i projektet finansierades projektet av Tekes och Nordiska ministerrådets samarbetsorganisation Nordic Innovation.
 

Back to blog