Termitulkki avaa potilaskirjausten sanastoa asiakkaalle

Jokainen meistä on jonkin alan asiantuntija. Niin virkkaamiseen, reumatologiaan, arkkitehtuuriin kuin puutarhanhoitoonkin liittyy oma erikoissanastonsa, jonka avulla monimutkaisista tai spesifeistä asioista on helpompi puhua ytimekkäästi. 

Potilaskirjausten haastava sanasto 

Olemme kaikki joskus tekemisissä terveydenhuollon kanssa, ja moni meistä lukee lääkärin tai hoitajan tekemiä kirjauksia omasta hoidostaan. Kirjauksissa käytetään terveydenhuollon erikoissanastoa, jotta kirjaukset ovat mahdollisimman tarkkoja ja yksitulkintaisia, kun eri ammattilaiset käsittelevät niitä. 

Potilaalle tai asiakkaalle itselleen tämä terminologia on kuitenkin usein vaikeaselkoista. Mitä on takykardia tai ulnaarifleksio? Entä nystagmus? Joskus lauseet eivät vaikuta äkkiseltään edes suomelta, koska lääketieteellinen terminologia on niin kattavaa. Kieliteknologialla toteutettu terminologian hallinta tarjoaa lääkkeen vaikean sanaston aiheuttamaan vaivaan.

Mitä on terminhallinta?

Terminhallinta tarkoittaa organisaation tärkeiden sanojen, ilmaisujen ja termien tunnistamista ja listaamista, sekä listan ylläpitoa. Usein käytössä on työkalu, jolla määritelty sanasto pysyy yhdenmukaisena ja brändille uskollisena kirjoittajien ja käännösten vaihdellessa. Organisaatiolla on oma tietokanta, josta poimittujen termien ja ilmaisujen vakiintuneet käännökset löytyvät, ja se karttuu ajan myötä. 

Terveydenhuollon sanaston ymmärtämisellä on väliä!

Kieliteknologia tarjoaa lääkkeen tähän vaivaan, sillä sen avulla voidaan luoda erilaisia lukemista helpottavia työkaluja. Esimerkiksi pilottimme Termitulkki, selaimessa käytettävä lukijan apuväline, tunnistaa tekstistä termejä ja tarjoaa niistä lisätietoa, kuten synonyymeja, määritelmiä, kuvia ja videoita. Kaikki tarjottava tieto on laadukasta ja tutkittua, kun taas itse Googlea selaillessaan potilas ei välttämättä osaa erottaa luotettavaa tietolähdettä epäluotettavasta. Ammattikäyttöön luodun tekstin avaaminen helpommin ymmärrettäväksi parantaa potilaan osallisuutta omaan hoitoonsa ja vähentää epätietoisuutta. Myös asiakaspalvelun kuormitus helpottaa, kun jokaista kirjausta ei tarvitse “käännättää” hoitajalla. Jokaisella on oikeus ymmärtää itseään koskevaa lääketieteellistä dokumentaatiota, sillä potilas on aktiivinen toimija, eikä vain passiivinen toimenpiteiden kohde. 

Kuinka Termitulkki toimii?

Termitulkiksi nimetty pilotti kehitettiin integroitavaksi esimerkiksi verkkosivun taustalle tai verkkoselaimen laajennustyökaluna käytettäväksi. Ratkaisu perustuu Lingsoftin rakenneanalyysiin, jolla voidaan tunnistaa sana kaikissa taivutusmuodoissaan. Linkitystä termien selityksiin ei tarvitse tehdä manuaalisesti yksittäisten hyperlinkkien avulla, vaan ratkaisu löytää ja tunnistaa termin suoraan tekstistä. Tarjottavan tiedon termitulkki puolestaan löytää tietokannasta, joka luodaan työkalua varten yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Ratkaisu on monikielinen, joten sen avulla voidaan kääntää tekstin ydintermit myös vieraille kielille. Potilasdokumentaation saavutettavuutta voidaan siis parantaa muissakin kieliryhmissä. 

Näkymässä vasemmalla näyteteksti lääkärikirja Duodecimistä, jossa on korostettu sinisellä sanoja, joista Termitulkki voi antaa lisätietoa. Oikealla harmaalla pohjalla on avattu termi rytmihäiriö, josta tarjotaan lisätietoja, selitys, synonyymejä sekä käännökset englanniksi ja ruotsiksi.

 

Ratkaisu kehitettiin yhteispohjoismaisessa Bridging the Language Gap hankkeessa, johon osallistuivat Lingsoftin yhteistyökumppanit Interverbum Technology ja tanskalainen Copenhagen Translations. Hankkeeseen osallistuneiden yritysten lisäksi projektia rahoittivat Tekes ja Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöorganisaatio Nordic Innovation.

Back to blog