Ett av de största språkhusen i Norden

Vi erbjuder smidiga översättnings-, textnings- och transkriberingstjänster samt mångsidiga lösningar för taligenkänning och textanalys.

Oberoende av vilka utmaningar din organisation står inför – internationalisering, tillgänglighet i digitala tjänster, begriplighet, sökbarhet eller innehållsproduktion – skapar vi en helhetslösning av språktjänster som passar just era behov.

Käännöpalvelut, kielipalvelu, markkinointimateriaalit ja tuotedokumentaatiot, ohjelmistokäännökset, videotekstitykset, erikoisalasanastot

Översättningstjänster

Pålitliga och smidiga översättningstjänster av hög kvalitet spelar en central roll i den digitala eran när ditt företag vill växa, bli mer internationell eller erbjuda en oförglömlig kundupplevelse. Vi hjälper dig att lyckas i en flerspråkig värld.

Bekanta dig med våra tjänster

Saavutettavuus digitaalisille sisällöille, verkkopalveluille, videotallenteille, äänitallenteille ja tiedolle

Tillgänglighet: undertextning

Tjänster och innehåll digitaliseras. Utmaningen är att trygga lika tillgänglighet för alla användare – oberoende av särskilda behov, kanal eller språk. Lingsofts textningstjänst använder taligenkänning för att skapa undertexter och podcast-transkriberingar av hög kvalitet snabbt och kostnadseffektivt i samarbete mellan människa och maskin.

Bekanta dig med våra tjänster

Puheteknologia, automatisoitu puheentunnistus erikoisterminologeille – myös terveydenhuollolle

Lösningar för hälsovården

Vi hjälper våra kunder inom hälsovården att producera världens bästa patientdokumentation. Med vår taligenkänningstjänst, våra lösningar för digital diktering och våra transkriberingstjänster blir arbetet med att göra anteckningar i patientjournaler snabbare och kostnadseffektivare. Textanalys ökar möjligheterna för fortsatt användning av patientuppgifter och hjälper skapa begripligare patientjournaler.

Bekanta dig med våra tjänster

Varför Lingsoft?

Ni är i goda händer. Över 30 års erfarenhet av språkbranschen, ett omfattande utbud av språktjänster och mångsidiga språkteknologilösningar samt en genuin vilja och förmåga att förstå våra kunders behov garanterar ett slutresultat av hög kvalitet.

Lingsoft är ett fullserviceföretag inom språkteknologi

Vi är den ledande leverantören av heltäckande språktjänster och språkteknologilösningar i Finland och Norden. Vi erbjuder mångsidiga tjänster och lösningar för analys, bearbetning, produktion och hantering av såväl talat som skrivet språk.

Översättningstjänster videotextning, innehållsproduktion

Vi vill förstå varje kund och vilka behov deras affärsverksamhet medför. Tillsammans skapar vi en lösning eller en servicehelhet som ger värde åt just din organisation.
Vi nöjer oss inte med det vanliga, utan vågar tänka och göra annorlunda, oavsett om det handlar om en skräddarsydd översättningstjänst, en automatiserad process för flerspråkig innehållsproduktion, programlokalisering, undertextning av videoklipp, transkribering av intervjuer eller dikteringar, analys av textmaterial eller audiovisuellt material, anonymisering av data, automatisering av kundservice, användargränssnitt med talstyrning, indexering av texter eller hantering av varumärkesspråk.

Smart teknologi till din hjälp

Våra lösningar bygger på Lingsofts egna, globalt kända och erkända tekniker för språkanalys, på de senaste forskningsresultaten inom artificiell intelligens samt på internationella standarder. Kontinuerlig utveckling är vår styrka: vi utvecklar, testar och använder språkteknologi även i våra egna språktjänster. Hos oss arbetar människor tillsammans med maskiner: smart teknologi kombineras med expertarbete samt flexibel och smidig kundservice. På det sättet hjälper vi våra kunder att ta kommandot över organisationens språk och få avkastning på sitt språkliga kapital.

Din partner inom heltäckande språkservice

 

Lingsoft erbjuder alla språktjänster du behöver under samma tak. Vi hjälper dig med att lösa problem med språklig tillgänglighet, vare sig det är fråga om flerspråkighet, videotextning eller korrekt ämbetsspråk. Gör din röst hörd – till alla, i alla kanaler och på alla språk.

Kontakta oss

Kielellinen saavutettavuus: käännöspalvelut, käännös, lokalisointi, versiointi, internationalisointi, hakukoneoptimointi, tekstitys, asiasanoitus, kuvailu, rikastus, editointi ja oikoluku.

130 olika språkkombinationer

Vi erbjuder översättningar av webbsidor, flerspråkigt marknadsföringsmaterial och produktdokumentation, programvaruöversättningar, videotextning, ordlistor för specialbranscher och verktyg för språkhantering – till exempel en säker maskinöversättningslösning tränad utifrån just ditt företags behov.

Bekanta dig med våra översättningstjänster

Kielipalvelut: nettisivukäännökset, monikieliset markkinointimateriaalit ja tuotedokumentit, ohjelmistokäännökset, kielenhallinnan työkalut ja konekäännös

Nyheter

Lingsoft är ett av världens största språkserviceföretag

Det amerikanska konsultföretaget Nimdzi har publicerat en rapport över världens hundra största språkserviceföretag 2021. Rapporten bygger på enkätundersökningar och ekonomiska uppgifter som företagen har publicerat. I rapporten är Lingsoft med som det enda finländska företaget och ett av sju nordiska företag bland de hundra största leverantörerna av språktjänster i världen. Lingsoft har hållit sin ställning på TOP100-listan under flera år. 

Lingsoft har beviljats Nyckelflaggan

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Lingsoft Language Services Ab i Helsingfors och Åbo märket Nyckelflaggan som tecken på en tjänst som är producerad i Finland och som sysselsätter folk i Finland. Till de språktjänster som Lingsoft producerar hör bland annat översättningstjänster, innehållsproduktionstjänster, textningstjänster, dikteringstjänster och språktjänster.

Nationella kvalitetsrekommendationer för finskspråkig programtextning – Lingsoft med i arbetsgruppen

Nationella kvalitetsrekommendationer har nu utarbetats för finskspråkiga programtexter i Finland. Syftet med kvalitetsrekommendationerna är att standardisera kvaliteten på de finskspråkiga programtexterna och att skapa en enhetlig praxis inom branschen. Med programtextning avses s.k. inomspråklig textning som kan utnyttjas av alla som inte kan eller vill lyssna på programmets ljud – personer med nedsatt hörsel, invandrare och andra språkinlärare samt exempelvis personer som reser med allmänna transportmedel.

Blogg

Varför bör man beställa översättningar hos en översättningsbyrå?

Det är lockande att ordna översättningarna själv, inom företaget, för att minska kostnaderna, i synnerhet om det finns språkkunniga medarbetare. Det är dock bra att komma ihåg att en översättning som produceras internt kostar lika mycket som den arbetstid som läggs ner på den. Dessutom kan översättningsarbetet hindra medarbetare från att utföra sina kärnuppgifter. I det här blogginlägget har vi sammanställt bra anledningar till att anlita en översättningsbyrå.

Möjligheter med talteknologi

Att använda talteknologi blir allt vanligare både i vardagen och i arbetslivet. Hemma kan man få telefonen att ringa upp en viss person med hjälp av rösten eller styra belysningen med talkommandon och allt fler hushållsapparater är uppkopplade till nätet. Möjligheterna med talteknologi bara ökar – man talar redan om smarta hem. Taligenkänning i form av exempelvis röststyrning ökar också programmens och till och med vardagssysslornas tillgänglighet i och med att utrustning kan styras med tal. 

Medieprodukter för alla: tillgängligt video- och ljudinnehåll

 

Vi har alla rätt att få information och lära oss oberoende av läs- och skrivsvårigheter, hörselskada eller synskada eller svårigheter att använda digitala medier. I syfte att trygga dessa rättigheter har man skapat WCAG-riktlinjerna (Web Content Accessibility Guidelines) det vill säga riktlinjerna för webbinnehålls tillgänglighet. WCAG är en internationell uppsättning riktlinjer som uppdateras kontinuerligt, som har som syfte att se till att medieinnehåll, som exempelvis videor och ljudspår, är tillgängligt för alla.

Enda finländska företaget bland hundra största

Lingsoft, Top 100 Largest language service providers in the world, LSP

Det amerikanska marknadsforskningsföretaget Nimdzi Insights publicerar varje år en omfattande forskningsrapport om trenderna inom språktjänstbranschen. Lingsoft är den enda finländska aktören bland de hundra största språkserviceföretagen i världen 2021.

Översättningsarbeten, tillgänglighetstjänster, lösningar för taligenkänning

Alla språktjänster, från översättningar till olika lösningar för språkhantering, är bara ett klick bort.

Begär offert

Käännöstyöt, tulkkaukset, saavutettavuuspalvelut, AV-kääntäminen