Lingsoft® 

Lingsoft är ett fullserviceföretag inom språkteknologi

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Language Management
-språkhantering


Översättning & lokalisering

Skriv & läs

Text & sök

Taligenkänning

Publikationer

Undervisning

Forskning & utveckling

Lingsoft främjar flerspråkig affärskommunikation genom att ge dig en omfattande kontroll över språkliga processer, något vi kallar Language Management eller språkhantering. Detta gör att företag på den globala marknaden kan minska sina kostnader avsevärt. Även som privatperson kan du ha nytta av våra lösningar.

Våra mångsidiga produkter och tjänster är utformade för analys, bearbetning och tillämpning av skrivet och talat språk. Våra huvudområden är översättningstjänster, språkgranskningsverktyg, talteknologi, undervisningsprogram, e-böcker, ordlistor, språkverktyg och språkresurser.

Många människor använder våra produkter dagligen, ofta omedvetet. Vi tillhandahåller t.ex. språkgranskningsverktyg för de nordiska språken och tyska i Microsoft Office. Förutom Microsoft har vi långvariga samarbetsparter såsom Adobe, Quark, T-Online, Helsingin Sanomat, EU och ett antal finländska ministerier.

Lingsoft grundades 1986, är internationellt verksamt och ser norra Europa, särskilt Norden och Baltikum, som sin hemmamarknad.

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.