Språklig tillgänglighet i digitala tjänster: information tillhör alla

accessibility.jpg

Digitala tjänster är en viktig del av vår vardag. Vi handlar, kommunicerar och utför ärenden elektroniskt. Utmaningen är dock att trygga lika tillgänglighet till digitalt innehåll och  information för alla användare oberoende av särskilda behov, kanal eller språk.

Målet är tillgänglighet – för alla

EU:s tillgänglighetsdirektiv trädde i kraft den 22 december 2016 och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster den 1 april 2019. Syftet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster är att garantera lika möjligheter för alla att delta i det digitala samhället och säkerställa att tjänsterna och informationen är tillgängliga för alla.

Undertextning gör videoinnehåll tillgängligt

Offentliga webbtjänster ska uppfylla tillgänglighetskraven från och med den 23 september 2020. Det innebär exempelvis att video- och ljudinspelningar som publiceras på webbsidor ska undertextas inom 14 dagar från den ursprungliga publiceringen.
Undertextning gör ljud- och videoinnehåll tillgängligt för alla användare. Undertextning är inte bara för personer med hörselnedsättning och språkstuderande, utan är till för oss alla. Med undertextning kan man följa en inspelning av ett informationstillfälle i en bullrig miljö eller ”lyssna” på en videointervju med en expert på ljudlöst när barnen har lagt sig. Tillgänglighet är i slutändan kundorientering.

Med hjälp av Lingsofts undertextningstjänst med taligenkänning skapar man snabbt och kostnadseffektivt undertextning till videor och transkribering av poddsändningar av hög kvalitet i samarbete mellan människa och maskin – till och med nästan i realtid.

Kontakta oss så berättar vi mer! Vi hjälper dig att se till att dina video- och ljudinspelningar verkligen är tillgängliga!

Bekanta dig även med Lingsofts andra lösningar för språklig tillgänglighet:

Programtextning – tal som syns och hörs

Case Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata – språklig tillgänglighet med hjälp av språkteknologi

Case EU:s publikationsbyrå – EU-lagstiftning i ett kompakt paket

Läs mer om tillgänglighetskraven för digitala tjänster i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG 2.1).