Varför lönar det sig för en översättningspartner att välja ett fullserviceföretag inom språkteknologi?

kvinnan sitter på bordet och leende

När du väljer en översättningspartner bör du överväga många punkter. Valet påverkas förstås av översättningsbehovet: är behovet en engångsföreteelse eller något kontinuerligt, krävs det kunskap inom ett specialiserat område och vad behövs det för ytterligare tjänster? Beroende på det här kan lösningen vara en oberoende översättare, en översättningsbyrå eller ett fullserviceföretag inom språkteknologi. 

Bara den här gången eller även i fortsättningen?

När du behöver en översättningstjänst regelbundet eller kontinuerligt kommer förmodligen en lite större översättningsbyrå eller ett språktjänstföretag att kunna möta dina behov både flexibelt och effektivt. Du kan också överlåta till din partner att hitta en översättare som är specialiserad inom ditt område – stora aktörer har ett brett nätverk av proffs. Tack vare dessa nätverk kan du även få hjälp vid akuta översättningsbehov och i översättningar mellan mer sällsynta språk. 

Alla tjänster från samma plats

Förutom översättningar kan ett företag behöva till exempel undertexter för en webbinarinspelning, anpassning av marknadsföringstexter till ett nytt språkområde, taligenkänning för att snabba på processer eller terminologihantering för att upprätthålla företagets varumärke på olika språk på ett konsekvent sätt. 

Om ditt företag har ett brett utbud av språkrelaterade behov är ett fullserviceföretag inom språkteknologi definitivt det bästa valet. Ett fullserviceföretag inom språkteknologi som erbjuder heltäckande språktjänster kan också lösa tekniska dilemman genom att utveckla till exempel språkgranskningsverktyg eller skräddarsydd taligenkänning. Ett sådant språkföretag kan med andra ord både svara på långsiktiga behov och sköta traditionellt översättningsarbete.

När du utöver översättningar köper videoundertexter eller transkribering från ett och samma ställe kan du centralisera dina språkbehov. Ytterligare tjänster kan också vara att exportera översättningar till din plattform, integrera en språklösning i ditt eget system eller skapa och underhålla en egen terminologibank för företaget.

Ett personligt grepp

Effektiv kommunikation är mycket viktigt, särskilt i brådskande situationer, och det går enklast att kommunicera när du väljer en tjänsteleverantör med en kontaktperson som finns i samma tidszon som du. I internationella affärer skapar tidsskillnader alltid en viss förvirring, så ett smidigt samarbete med ett språktjänstföretag frigör tid för andra saker.

Generellt sett möjliggör en personlig service att man skräddarsyr tjänsterna och dina behov får den uppmärksamhet de behöver. Ibland kan Googles maskinöversättning göra ett bra jobb. Men när syftet till exempel är att betjäna en internationell kundbas är det säkrast att vända sig till en större aktör. Ett språkföretag som värnar om teknikens utveckling har resurserna att erbjuda en smidig servicekanal utformad just för dina behov. 

Tack vare centraliseringen lär din partner inom språkservice även känna dig och ditt företag, och till exempel det översättningsminne som ackumuleras med beställningar gör samarbetet smidigare. 

Några ord om tillgänglighet

Språklig tillgänglighet är alltid en fördel, eftersom det handlar om att erbjuda fler alternativ åt kunden. När undertexter läggs till en video så kan man titta på den när som helst. En textversion av en podcast ger ett val för dem som har lättare att läsa än att lyssna. När språket är korrekt och naturligt, förmedlas budskapet rätt och läsupplevelsen blir behaglig.


Läs här vilken typ av lösningar vi har erbjudit för språkbehoven hos våra företagskunder: https://www.lingsoft.fi/sv/vara-kunder/foretagskunder
 

 

Back to blog