Priset för en översättning - vad påverkar?

en person som håller eurosedlar i sina händer

Det är bra för den som letar efter översättningstjänst att veta vad som ingår i tjänsten och vad som påverkar på priset, särskilt när det är fråga om stora mängder material eller fortlöpande, långvarigt behov av översättningar. Vi har samlat olika faktorer som inverkar på översättningspriset här nedan

Längden på texten som ska översättas

Mängden text som ska översättas är en kanske självklar faktor som påverkar priset. Längden på översättningen mäts i allmänhet i antal ord eller sidor och ofta finns även ett pris per ord i offerten. Ibland fakturerar man också översättning på timbasis.

Standarden på översättningen

Det finns många olika slags översättningar och det beror på språkhuset vilka paket som hör till utbudet. Vissa säljer lättare alternativ som nästan enbart är maskinöversättning, där kanske de största felen är korrigerade. Korrekturläsning, granskningsrundor hos kunden och korrigeringar kan ingå i enhetspriset eller debiteras separat. 

Projektstyrning

I priset ingår också själva arbetsflödet, som omfattar projektstyrning, koordinering och den interna infrastrukturen i språkhuset. En del språkhus erbjuder kundspecifik betjäning, till exempel i form av en kundspecifik koordinator och team. Då svarar ett bestående team, som känner sin kund, för kundens behov. 

En stamkund drar också nytta av att användning av översättningsminne ofta ingår i priset. Detta innebär att kundens översättningar sparas i en databas, med hjälp av vilken översättandet i fortsättningen blir snabbare och samma termer alltid används i olika språkversioner.

Tilläggstjänster, konverteringar och leverans

Konvertering betyder att ändra filformat för källtexten. Om en kund levererar en PDF-fil till ett språkhus, måste denna konverteras till ett format som går att redigera. Detta faktureras separat. Eftersom materialet kan komma i flera olika format behöver ett språkhus ha många verktyg för att kunna öppna och bearbeta filerna från kunden.

Språkhusen är ofta flexibla och erbjuder även andra tjänster. I översättningstjänsten kan det bland annat ingå redigering, formatering eller arbete med ordlistor och terminologier, med hjälp av vilket det till exempel går att kartlägga vilka termer som är viktiga i företagets kommunikation.

Leveransen av den färdigställda översättningen sker så som kunden önskar. I sin enklaste form betyder det här en textfil. PDF-fil eller formaterad fil är också vanliga leveransformat, vilka kräver sina egna konverteringar. Översättningarna kan vid behov levereras direkt till kundens plattform, som till en webbsida. 

Språkpar

Prisen för översättningar varierar beroende på språk. Här gäller också lagen om utbud och efterfrågan: översättningar för språk för vilka det finns färre översättare, är ofta dyrare än översättningar för språk med flera tillgängliga översättare. Det finns till exempel betydligt färre översättare för burmesiska, vietnamesiska och swahili än för engelska, tyska eller spanska. 

Även språkparet för översättningen kan ha betydelse för priset per ord, alltså kan en översättning från engelska till finska vara förmånligare än från finska till engelska. Engelskan använder många små ord som ”of”, ”the”, ”to”. I finskan återigen går orden att böja, så finskan använder ofta färre ord än engelskan för att uttrycka samma sak. 

Tidtabell

Tack vare sina stora nätverk kan språkhusen reagera även på brådskande beställningar, men en snäv tidtabell kan också höja priset på översättningen. Detta gäller speciellt om översättandet sker utanför kontorstid. 
 

Här hittar du en checklista för den som beställer en översättning.
Bekanta dig med våra översättningstjänster här.

 

Avainsanat
Back to blog