Käännöksen hinta - mikä siihen vaikuttaa?

mustavalkoisessa kuvassa henkilö pitelee euroseteleitä kädessään

Käännöspalvelua etsivän on hyvä tietää, mistä palvelu ja sen hinta koostuvat - etenkin kun kyse on suurista aineistomääristä tai jatkuvista, pitkäaikaisista käännöstarpeista. Olemme koostaneet alle tekijöitä, jotka vaikuttavat käännöksen hintaan. 

Käännettävän tekstin pituus

Käännettävän tekstin määrä on ehkä hieman ilmiselvä hintaa määrittävä tekijä. Käännöksen pituutta mitataan yleensä sana- tai sivumäärinä, ja usein tarjouksessakin ilmoitetaan sanakohtainen hinta. Joskus kääntämisestä laskutetaan myös tuntiperusteisesti.

Käännöksen taso

Käännöksiä on moneen lähtöön, ja riippuu kielitalosta millaisia paketteja valikoimaan kuuluu. Joku saattaa myydä kevyimpänä vaihtoehtona lähes pelkkää konekäännöstä, josta ehkä suurimmat virheet on korjattu. Oikoluku, tarkistuskierrokset asiakkaalla ja korjaukset saatetaan veloittaa erikseen, tai ne on laskettu mukaan yksikköhintaan. 

Projektinhallinta

Hintaan sisältyy myös työnkulku, johon kuuluu projektinhallinta, koordinointi ja kieitalon sisäinen infrastruktuuri. Osa kielitaloista tarjoaa asiakaskohtaista palvelua esimerkiksi asiakaskohtaisen koordinaattorin ja tiimin muodossa, jolloin asiakkaan tarpeisiin vastaa vakituinen, asiakkaansa tunteva tiimi. 

Vakituinen asiakas hyötyy myös siitä, että hintaan usein sisältyy käännösmuistin käyttö, eli asiakkaan käännökset tallentuvat tietokantaan, jonka avulla jatkossa kääntäminen nopeutuu ja eri kieliversioissa käytetään aina samoja termejä.

Lisäpalvelut, konvertoinnit ja toimitus

Konvertoinnilla tarkoitetaan lähdetekstin tiedostomuodon vaihtamista. Jos asiakas toimittaa kielitalolle pdf-tiedoston, se täytyy konvertoida muokattavaan muotoon, mikä laskutetaan erikseen. Koska käännettävä aineisto saattaa tulla monessa muodossa, kielitalolla on oltava käytössään paljon työkaluja, jotta asiakkaan lähettämät tiedostot saadaan auki ja työstettäviksi.

Kielitalot tarjoavat usein joustavasti muitakin palveluja. Käännöspalveluun voi sisältyä myös vaikkapa tekstin editointia, taittamista tai sanastotyötä, jolla voidaan esimerkiksi kartoittaa yrityksen viestinnän tärkeät termit.

Valmis käännös toimitetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa tekstitiedostoa, mutta myös pdf- tai taittotiedosto on yleinen toimitusmuoto, joka vaatii oman konvertointinsa. Käännökset voidaan tarvittaessa viedä suoraan asiakkaan alustalle, kuten verkkosivuille. 

Kielipari

Käännösten hinnat vaihtelevat kielestä riippuen. Tässäkin pätee kysynnän ja tarjonnan laki: käännökset kielille, joiden kääntäjiä on vähän, ovat yleensä hinnakkaampia kuin meillä yleisempien kielten käännökset.. Esimerkiksi burman, vietnamin ja swahilin kääntäjiä on selvästi vähemmän kuin englannin, saksan tai espanjan kääntäjiä.

Myös käännöksen “kielisuunnalla” saattaa olla vaikutusta sanakohtaiseen hintaan, eli käännös englannista suomeen saattaa olla halvempi kuin suomesta englantiin. Englannissa käytetään runsaasti pieniä sanoja, kuten “of”, “the”, “to”. Suomessa taas sanat taipuvat, joten saman asian ilmaisemiseen käytetään yleensä suomeksi vähemmän sanoja kuin englanniksi. 

Aikataulu

Kielitalot pystyvät laajan verkostonsa ansiosta reagoimaan kiireellisiinkin tilauksiin, mutta tiukka aikataulu voi myös nostaa käännöksen hintaa etenkin silloin, jos käännös joudutaan tekemään toimistoaikojen ulkopuolella. 


Lue täältä käännöksen tilaajan muistilista.
Tutustu käännöspalveluihimme täällä.

 

Avainsanat
Back to blog