Hur beställer jag en bra översättning? Kundens checklista

Kolme henkilöä pöydän ääressä katsoo pöydällä olevia asiakirjoja

Håller du på att expandera din verksamhet på den globala marknaden eller borde ditt innehåll vara tillgängligt för en flerspråkig kundkrets? Med en översättning av hög kvalitet säkerställer du att ditt budskap når dina målgrupper. 

Är beställning av översättningar något nytt för dig? Här har vi sammanställt en checklista för hur du beställer en bra översättning:

1. Tidsplan

Det är bra att ta tidsåtgången för översättningarna med i beräkningen redan när man planerar tidtabellen för en publikation. Det är bra om man genast när man beställer anger en tidsplan för att arbetet ska bli klart i tid. Det går att göra översättningar av hög kvalitet även med en snäv tidtabell, men oförutsedd brådska påverkar i regel priset på översättningen eller den servicenivå som erbjuds.

Genom att förutse dina kommande översättningsbehov och informera din tjänsteleverantör om dem, säkerställer du att du får översättningar av hög kvalitet även med kort leveranstid. 

2. Målspråk

Ange vilka språk du vill ha översättning till och om det är skillnader i innehållet mellan de olika språken. Kontrollera också vilken språkvariant (t.ex. amerikansk eller brittisk engelska, finlandssvenska eller rikssvenska) du vill ha.

3. Texten som ska översättas

Skicka texten för översättning i ett så färdigt skick som möjligt. Om du gör ändringar i texten senare ska motsvarande ändringar också göras i översättningen, vilket påverkar tidtabellen för och priset på översättningen. 

4. Filformat

Översättningarna görs med översättningsverktyg som kan hantera de vanligaste filformaten. Om möjligt bör du skicka in texten i det ursprungliga filformatet. Till exempel en pdf-fil har alltid sparats från ett annat filformat. Det går naturligtvis även att översätta en pdf-fil, men den måste först konverteras, det vill säga göras om till ett annat format så att texten i filen kan redigeras. Detta innebär merarbete, vilket också syns på fakturan. 

5. Bakgrundsinformation

Utöver den text som ska översättas behöver översättaren information om målgruppen, var den ska publiceras, syfte och stil för att kunden och översättaren ska få en så enhetlig uppfattning som möjligt om hur den färdiga översättningen ska se ut. 
Till exempel blir valet av vokabulär tydligare om översättaren vet om texten ska vara med i en publikation riktad till experter, eller i reklam riktad till konsumenter. Det är också bra om översättaren redan från början får veta var i världen texten ska publiceras så att man vid behov kan ta hänsyn till lokala kulturella aspekter och  särdrag. Referensmaterial, såsom parallella texter eller termlistor, hjälper översättaren att göra en översättning i den stil som är etablerad inom din organisation och som kunderna känner till.

Översättning är ett samarbete mellan kunden och översättaren. Med hjälp av denna checklista har du all information du behöver för en smidig översättningsprocess.

Läs mer om våra översättningstjänster och begär offert oavsett om du behöver en enstaka översättning eller ett servicepaket skräddarsytt för just dina behov.

Avainsanat
Back to blog