Lingsoft jatkaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käännöskumppanina

Lingsoft on voittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän julkisen käännöspalvelujen kilpailutuksen, joka koostuu kolmesta osa-alueesta: yleiset sote-alan käännökset, sote-tiedonhallinnan käännökset ja oikeuslääketieteen käännökset. Käännöstyössä tärkeimmät kieliparit ovat suomi-ruotsi ja suomi-englanti, mutta tarpeen mukaan Lingsoft toimittaa käännöksiä kaikilla THL:n tarvitsemilla kielillä, esimerkiksi saamen kielellä, viroksi tai arabiaksi. Tarvittavista kielistä käännetään myös suomeen päin.

Yleisiin käännöksiin sisältyy sekä ammattikäyttöön tarkoitettuja materiaaleja että julkaistavia sisältöjä, kuten verkkosivutekstejä, lausuntoja, tilastoja ja raportteja. Tekstit käsittelevät erilaisia THL:n vastuualueisiin liittyviä aiheita, kuten kansanterveyttä, terveystilannetta sekä sote-palveluiden johtamista.

Tiedonhallinnan osa-alueeseen sisältyy erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille ja tietojärjestelmätoimittajille tarkoitettuja määräyksiä, määrittelyjä, tietorakenteita, ohjeita, oppaita, koulutusmateriaaleja ja muita alan tiedonhallintaan liittyviä aineistoja. Oikeuslääketieteellisiin käännöksiin kuuluu kuolemansyyn selvittämisen asiakirjoja, kuten kuolintodistuksia, kuolemansyylausuntoja ja ruumiinavauspöytäkirjoja.

Lingsoft on läheisenä käännöskumppanina varmistamassa THL:n monikielisen viestinnän sujuvuutta ja saavutettavuutta kaikissa tilanteissa. Käännösten lisäksi palveluihin kuuluu muun muassa videoiden tekstittäminen, kielikonsultaatio ja päivystys kriisitilanteissa.

Pitkän kumppanuuden ansiosta tarpeisiin osataan vastata hyvin

Lingsoftin toimittanut THL:lle monipuolisia kielipalveluja lähes 15 vuoden ajan. Yksi tuoreimmista yhteistyöprojekteista oli kansainvälisen SNOMED CT -terminologian 5000 käsitteen kääntäminen ja lokalistonti Suomen terveydenhuoltoympäristöön soveltuvaksi.

Koronapandemian hektisimpään aikaan THL:n oli pystyttävä jakamaan tietoa useilla kielillä erittäin nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tähän THL:n tarpeeseen Lingsoft toteutti pikakäännöspalvelun joka oli, ja on edelleen, myös muiden asiakkaiden käytettävissä. Yhteistyö oli erittäin tiivistä ja jälkeenpäin on laskettu, että vuosina 2020–2023 koronaan liittyviä käännöksiä tehtiin kaikkiaan 28:lla eri kieliparilla.  
 

Palaa uutisiin