Europeiska unionen

 

Europeiska Unionen: Europaparlamentets dokument med 48 språkkombinationer

I Europaparlamentet jobbar man dagligen på samtliga av EU:s 24 officiella språk. Alla språk har jämbördig ställning: dokumenten publiceras på alla officiella språk och parlamentsledamöterna har rätt att använda sitt eget språk i arbetet. Lingsoft levererar översättningar från alla de officiella språken till finska och svenska.

EU:s publikationsbyrå: EU-lagstiftning i ett kompakt paket

Europeiska unionens publikationsbyrå sammanställer sammanfattningar av de viktigaste EU-bestämmelserna med målet att göra information om EU:s verksamhet tillgänglig för alla EU-medborgare i ett tydligt och begriplig format. Lingsoft tillhandahåller en heltäckande lösning för underhållet av samlingen med sammanfattningar på de 24 officiella språken.