Monikielisyys Euroopan unionin keskiössä

Euroopan parlamentti: Säädöstekstejä 48 kieliparille 

Euroopan parlamentissa työskennellään päivittäin kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä. Kaikki kielet ovat yhdenvertaisessa asemassa: asiakirjat julkaistaan kaikilla virallisilla kielillä, ja parlamentin jäsenillä on oikeus käyttää työssään omaa kieltään. Lingsoft toimittaa käännökset kaikista virallisista kielistä suomeen ja ruotsiin. 

EU:n julkaisutoimisto: EU-lainsäädäntöä tiiviissä paketissa

Euroopan unionin julkaisutoimisto tuottaa tärkeimmistä EU-säädöksistä tiivistelmiä, joiden tavoitteena on tuoda tietoa EU:n toiminnasta kaikkien EU-kansalaisten ulottuville selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Lingsoft tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun tiivistelmäkokoelman ylläpitoon 24 virallisella kielellä.