Helsingforsregionens handelskammare

KoulutusOnline-videornas tillgänglighet – undertextning på finska direkt på publiceringsplattformen.

Helsingforsregionens handelskammare ger stöd till företagens verksamhet och framgång i Helsingforsregionen. För att lyckas med det bedriver handelskammaren ett proaktivt påverkningsarbete, och erbjuder olika tjänster samt möjligheter till nätverkande för företag och intressegrupper.

Till dessa hör att anordna distansutbildning med fokus på företagande via KoulutusOnline-tjänsten. Som publiceringsplattform för KoulutusOnline-videorna används Vimeo, och därifrån integreras de sedan i tjänsten på KoulutusOnline-webbplatsen.

Undertextning av KoulutusOnlines videoinnehåll blev aktuellt hösten 2020, när övergångsperioden för lagen om tillhandahållande av digitala tjänster löpte ut – då påbörjade man också samarbetet med Lingsoft.

Vi planerade tillsammans en heltäckande servicemodell som innebar att Lingsoft hämtade ner de videor som ska textas direkt från Vimeo och även laddade upp de färdiga undertextningsfilerna på samma plattform. Till en början undertextade man 7 300 minuter befintligt innehåll i ett svep, och efter det har nytt innehåll undertextats när det läggs upp, i form av en löpande service.

I undertextningen använder vi oss av Lingsofts egen taligenkänning och undertextningslösning, som automatiskt skapar förtextningsmaterial och sedan alltid redigeras av en språkexpert. På det sättet kan man försäkra sig om att undertexterna verkligen är tillgängliga och lätta att förstå.

Undertextningssamarbetet ger Handelskammaren en kostnadseffektiv och bekymmersfri lösning då de anställda på Handelskammaren inte själva behöver lägga tid på undertextning eller på att administrera den.

Läs mer om våra undertextningstjänster här.

"Lingsofts textningstjänst är en bekväm nyckelfärdig lösning! Enklare och smidigare kan det inte vara."
Arja Kuitunen, producent, Helsingforsregionens handelskammare

Läs mer om våra undertextningstjänster här.