Tekoäly mullistaa sisällönkuvailun

Videoista on tullut yhä tärkeämpi osa sähköistä viestintää, mutta niiden elinkaari jää usein lyhyeksi. MeMAD-hankkeessa kehitettävien teknologioiden avulla videon tapahtumat voidaan muuttaa tekstiksi ja metatiedoksi teollisessa mittakaavassa. Lingsoft keskittyy hankkeessa erityisesti puheentunnistukseen ja asiasanoitukseen.

Videoiden elinkaari jää usein lyhyeksi. Tietyn tiedon löytäminen audiovisuaalisesta aineistoista on hidasta, ja haettavuutta parantavan tekstitysten ja metatiedon, kuten asiasanojen laatiminen ja ajoittaminen manuaalisesti on hidasta ja kallista.

Kolmivuotinen EU:n rahoittama MeMAD-hanke tarttuu erityisesti media-alan tuottajien haasteeseen hallita suuria videoaineistoja. MeMAD-hankkeessa kehitettävien teknologioiden avulla videon tapahtumat voidaan muuttaa tekstiksi ja metatiedoksi teollisessa mittakaavassa. MeMAD parantaa audiovisuaalisen aineiston saavutettavuutta sisällöntuottajien lisäksi myös katsojille: tekstitetyt videot palvelevat niin kuulovammaisia, kielenoppijoita kuin ketä tahansa, joka haluaa katsoa videoita ilman ääntä − ja kukapa meistä ei joskus haluaisi.

Sisällön automaattinen kuvailu tekstinä voi mullistaa suurten videokokoelmien käsittelyn ja mahdollistaa aiemmin tuotetun materiaalin kierrättämisen ja soveltamisen uusiin tarkoituksiin. “Tekoälyn mahdollistama uudenlainen löydettävyys, saavutettavuus ja henkilökohtainen palvelukokemus ovat jatkossa elintärkeitä menestystekijöitä eurooppalaiselle media-alalle. Sisällön ymmärtäminen on yksi lupaavimmista tekoälyn alueista tällä hetkellä”, sanoo Ylen innovaatiostrategiasta vastaava päällikkö Anssi Komulainen.

Lingsoft keskittyy hankkeessa erityisesti tekoälyyn perustuvan suomen- ja ruotsinkielisen puheentunnistuksen jatkokehittämiseen, puhujantunnistukseen ja aineistojen asiasanoitukseen. Lingsoftin ja Ylen lisäksi hankkeessa ovat mukana Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, University of Surrey, INA, EURECOM ja Limecraft. MeMADin (Methods for Managing Audiovisual Data) rahoittaa Euroopan Komission Horisontti 2020 -ohjelma.

Seuraa hanketta sen kotisivuilla www.memad.eu.

Euroopan komissio on Euroopan unionin toimeenpaneva elin, joka edistää EU:n yleistä etua esimerkiksi osallistumalla unionin strategian laadintaan. Yksi EU:n strategisista tavoitteista on taata EU:n kilpailukyky globaaleilla markkinoilla, luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja. Haasteeseen pyritään vastaamaan tukemalla tiedettä, uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa sekä etsimällä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin Euroopassa. Tavoitetta tukeva Horisontti 2020 (Horizon 2020) on EU:n kaikkien aikojen suurin rahoitusohjelma, jonka koko on lähes 80 miljardia euroa vuosille 2014−2020.