Robottitoimittaja lukee tausta-aineistot

Toimittajien työstä suuri osa kuluu tausta-aineistojen tutkimiseen. Lingsoft toimitti Aamulehden käyttöön ratkaisun, robottitoimittajan seulomaan kiinnostavia aiheita tausta-aineistoista ja nopeuttamaan siten toimittajien työtä.

Aamulehti on Suomen toiseksi luetuin sanomalehti niin netissä kuin printtinä. Aamulehti keskittyy Tampereen ja Pirkanmaan tapahtumien uutisointiin. Suuri osa toimittajien työstä tapahtuu ennen varsinaista kirjoittamista, kun he etsivät kiinnostavia uutisaiheita ja perehtyvät ilmiöiden taustoihin. Lähteinä käytetään muun muassa kaupungin- ja kunnanvaltuustojen esityslistoja ja pöytäkirjoja.

Aineistojen kahlaaminen läpi ilman kunnon työvälineitä on hidasta ja hankalaa. Työtä ei helpota tiukka aikataulu, sillä varsinkin verkkouutisten yleistyttyä tietoa haluttaisiin jakaa mahdollisimman reaaliaikaisesti. Lingsoft toimitti Aamulehden käyttöön ratkaisun, robottitoimittajan seulomaan kiinnostavia aiheita tausta-aineistoista ja nopeuttamaan siten toimittajien työtä.

Enemmän aikaa kirjoittamiselle

Lingsoftin robottitoimittaja monitoroi pääasiallisesti kaupungin- ja kunnanvaltuustojen aineistoja ja etsii niistä Aamulehden määrittelemiä, toimittajia ja lukijoita mahdollisesti kiinnostavista ajankohtaisista aiheita. Kuten muutkin Lingsoftin ratkaisut, robottitoimittaja pystyy löytämään avainsanat niiden kaikissa taivutusmuodoissa. Ratkaisu huomioi myös synonymian ja läheiset käsitteet, mikä parantaa huomattavasti analyysin laatua.

Robottitoimittaja auttaa Aamulehteä uutisoimaan ajantasaisesti: se käy läpi aineistot heti niiden julkaisuhetkellä ja raportoi löydökset kahdesti päivässä toimittajien sähköpostiin. Sähköposti sisältää lyhyen tiivistelmän kustakin löydetystä uutisaiheesta sekä linkit alkuperäiseen aineistoon. Toimittajat voivat nopealla silmäyksellä tarkistaa, löytyykö asiakirjoista lukijoita kiinnostavia aiheita. Taustatyötä automatisoimalla toimittajien on mahdollista keskittyä itse kirjoittamiseen. Lisäksi ratkaisu on auttanut löytämään tietoa, joka olisi muuten jäänyt löytämättä.

Lingsoft on kehittänyt robottitoimittajan yhteistyössä Aamulehden, Helsingin yliopiston osana toimivan Svenska social- och kommunalhögskolanin ja ruotsalaisyritys Journalist++:n kanssa. Hanketta rahoitti Viestintäalan tutkimussäätiö.