Programextning – tal som syns och hörs

subtitling.jpg

Lingsoft gör undertexter till TV-program, marknadsförings- och instruktionsvideor, nyhetsklipp, videobloggar, webbseminarier och strömningar av till exempel kommunfullmäktigemöten, så att ditt multimedieinnehåll når så många som möjligt. Vi gör det snabbt, flexibelt och med hög kvalitet – vid behov till och med nästan i realtid. Och om du har en internationell publik förmedlas ditt budskap genom översättning av undertexter.

Informationen hörs av – och syns för – alla


Nya teknologier och nya typer av tjänster – i synnerhet sociala medier – förändrar vårt sätt att skapa och konsumera innehåll. Mängden audiovisuellt innehåll ökar explosionsartat, och samtidigt blir tillgängligheten för innehållet för olika användargrupper viktigare än tidigare. 

Programtextning är ett sätt att göra audiovisuellt innehåll tillgängligt för så många som möjligt. Textade tv-program, webbvideor eller kommunfullmäktigemöten strömmade i realtid kan göras tillgängliga för grupper med särskilda behov, såsom hörselskadade, invandrare eller andra som vill lära sig språk. 

Språkteknologi som stöd i undertextningsprocessen

Med tanke på tillgängligheten är det av central betydelse att förmedla sakinnehållet på ett noggrant och heltäckande sätt. Å andra sidan påverkas tittarupplevelsen på ett betydande sätt av undertexternas begriplighet och läsbarhet: undertextningens språkliga kvalitet och samspelet mellan text och bild. 

Traditionellt sett har undertextning främst utförs som ett hantverk, men i och med den ökade förekomsten av live-innehåll och exempelvis skärpta bestämmelser rörande tillgänglighet behövs det även nya arbetssätt, verktyg och arbetsprocesser. På Lingsoft har vi utvecklat en programtextningsprocess som med stöd av språk- och talteknologi gör det möjligt att producera undertexter av hög kvalitet snabbt och flexibelt – samt vid behov till och med nästan i realtid.

Lingsoft har tillhandahållit programtextningstjänster sedan 2011. 
Vår största kund är finländska Rundradion Ab, ”hela folkets Yle”, vars många samhälleliga uppdrag även omfattar att undertexta TV-program för hörselskadade och tittare som håller på att lära sig språket. Läs mer om Yles behov av, mål för och lösningar inom programtextning här.

Läs även mer om våra undertextningstjänster här.