IF VAHINKOVAKUUTUKSEN KORVAUSPÄÄTÖSTEN OIKEAKIELISYYDEN VARMISTAMINEN

If Vahinkovakuutuksen korvaustenkäsittelyjärjestelmään on liitetty Lingsoftin tarkistinpalvelinohjelmisto sekä oikoluku ja kieliopintarkistus suomen ja ruotsin kieleen.

If Vahinkovakuutus huolehtii siitä, että sen 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö. Sen markkinaosuus on Suomessa 26, Ruotsissa 18 ja Norjassa 25 prosenttia. Tanskassa, jossa markkinat ovat pirstoutuneemmat, Ifin markkinaosuus on 6 prosenttia. Yritys kuuluu Sampo-konserniin.

Pohjoismaisen organisaation ansiosta If toimii tehokkaasti ja yli maantieteellisten rajojen. Sen kansainvälisiä asiakkaita palvellaan muun muassa yhtiön Venäjällä, Ranskassa, Alankomaissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa sijaitsevissa toimipisteissä. 

Korvauspäätökset asiakkaille ilman tahattomia kirjoitusvirheitä

Vakuutusasiakkaille on tärkeää, että vahingon sattuessa heidän tapauksensa käsitellään mahdollisimman huolella, mutta kuitenkin tehokkaasti ja nopeasti. He haluavat viipymättä tiedon siitä missä laajuudessa heidän ottamansa vakuutukset korvaavat heille juuri sattuneen vahingon. If Vahinkovakuutuksella on tähän tarkoitukseen suunniteltu sähköinen järjestelmä, jonka kautta korvauspäätökset tuotetaan ja toimitetaan asiakkaille.

If Vahinkovakuutuksen korvauspäätösjärjestelmään päätettiin liittää Lingsoftin tarkistinpalvelinohjelmisto sekä suomen kielen oikoluku ja kieliopintarkistin. Tarkistinpalvelinohjelmistossa voidaan hallita käytettävää sanastoa ja termejä ja kielentarkistusohjelmat etsivät mahdolliset kirjoitus- tai kieliopivirheet, huomauttavat niistä ja tarjoavat korjauksia. Lingsoftin ohjelmat tehostavat huomattavasti Ifin henkilöstön työtä ja asiakkaat saavat ajallaan korvauspäätöksensä, niin kielteiset kuin myönteisetkin.

Lingsoftin oikoluku ja kieliopintarkistin

Sanasta sanaan tekstiä tarkistava oikeinkirjoituksen tarkistin on helppokäyttöinen ja nopeasti reagoiva apuväline esim. lyöntivirheiden havaitsemiseen. Yksinkertaisimmillaan oikeinkirjoituksen tarkistin perustuu sanalistalle, johon tekstissä esiintyviä sanoja verrataan. Tällaiset tarkistimet toimivat kohtalaisen hyvin kielissä, joissa sanat eivät taivu ja joissa niistä ei muodosteta yhdyssanoja. Morfologisesti monimutkaisemmissa kielissä sanastopohjaiset tarkistimet ovat kuitenkin avuttomia. Lingsoftin ainutlaatuiset ja aikanaan vallankumoukselliset kielianalysaattorit mahdollistavat korkealaatuisten tarkistimien kehittämisen myös sellaisille kielille kuin suomi, jossa sanojen taivutusmuodot ja yhdyssanojen suhteellisen vapaa muodostaminen loisivat mahdottoman laajan sanalistan. 

Lingsoftin kielianalyysimallia on sovellettu tutkimuksellisesti lähes sataan kieleen. Lingsoft on tuottanut oikeinkirjoituksen tarkistimet suomelle, ruotsille, norjalle (bokmål ja nynorsk), tanskalle, saksalle, englannille ja swahilille.

Lingsoft on kehittänyt kielianalyysinsä pohjalle kieliopintarkistimia suomelle, ruotsille, norjalle (bokmål) ja tanskalle. Kieliopintarkistimen menetelmälliset mahdollisuudet eivät rajoitu kielioppiin, vaan sillä voidaan kehittää monenlaisia tekstin tyylillisiä piirteitä havainnoivia tarkistimia kuten Lingsoftin suomenruotsin ns. finlandismeihin reagoiva Lingsoft Svefix ja mm. ohjelmistolokalisoijille ja teknisille kirjoittajille tarkoitettu Microsoftin suomen kielen tyylioppaan sääntöihin perustuva Lingsoft Proofreader for Microsoft Style.

 

Back to news