Lingsoft fortsätter nära samarbete med Åbo stad

Lingsoft har ingått avtal med Åbo stad om översättning till och från engelska och svenska, videotextning samt dikteringstjänster inom hälso- och sjukvården. Avtalen trädde i kraft sommaren 2021 och är värt sammanlagt över 450 000 euro.

Lingsoft har varit en pålitlig språkpartner för Åbo stad, exempelvis som leverantör av översättningar till och från svenska och engelska. Det nuvarande avtalet gäller fram till sommaren 2024 och med option på ett års förlängning. Med det här avtalet är Lingsoft den primära serviceproducenten för Åbo stads översättningar till och från svenska och engelska, vilket innebär att vi kan samarbeta med Åbo stad inom många olika ämnesområden.

Lingsoft vann avtalet i Åbo stads upphandling av videotextning, som gäller fram till sommaren 2023. Stadens videor omfattas av tillgänglighetskraven, eftersom offentliga organisationers videomaterial ska textas inom 14 dagar efter att materialet publicerats. Avtalet omfattar textning enligt tillgänglighetskraven för fullmäktigemöten och annat videomaterial samt transkribering av ljudinnehåll på finska, svenska och engelska.

När det gäller transkriberingsstjänster inom välfärdssektorn, har man infört en option på förlängning på det avtal som ingåtts tidigare. Optionen på förlängning gäller fram till sommaren 2022. Lingsoft levererar en dikterad version av patientjournalerna till primärvården och vissa områden inom den specialiserade sjukvården i Åbo. Det smidiga samarbetet har pågått ända sedan sommaren 2016 och under årens lopp har servicen anpassats kontinuerligt med hänsyn till kundens föränderliga behov. Lingsoft är glada att kunna fortsätta sitt arbete med Åbo stad för att främja högklassig patientdokumentation.

Back to news