Lingsoft enda finska företaget på CSA Researchs Top100-lista

Amerikanska CSA Research har för 17:e gången publicerat sin lista över världens hundra största språkföretag. Lingsoft har varit med på listan tio år i rad och i år ligger vi på 66:e plats. Vi är det enda finländska företaget på listan.

Parallellt med den globala listan har CSA Research publicerat listor över de största språktjänstföretagen enligt region. Det är fråga om åtta regioner sammanlagt och Lingsoft är en av de 30 största företagen på listan för norra Europa

Listan bygger på CSA Researchs marknadsundersökning från 2021, som mäter läget på språkmarknaden och dess tillväxtutsikter. Bakgrunden till undersökningen är årets enkät som CSA Research gjorde bland språktjänstföretag runtom i världen.

CSA Research är ett oberoende forskningsföretag på språktjänst- och teknologimarknaden som sedan 2002 erbjudit sina kunder ett internationellt perspektiv och tjänster för att bli framgångsrik på den globala marknaden. 

 

Etiketter
Back to news