Lingsoft är ett av världens största språkserviceföretag

Det amerikanska konsultföretaget Nimdzi har publicerat en rapport över världens hundra största språkserviceföretag 2021. Rapporten bygger på enkätundersökningar och ekonomiska uppgifter som företagen har publicerat. I rapporten är Lingsoft med som det enda finländska företaget och ett av sju nordiska företag bland de hundra största leverantörerna av språktjänster i världen. Lingsoft har hållit sin ställning på TOP100-listan under flera år. 

Lingsoft är även med på plats nummer 67 på Slators internationella Language Service Provider Index-lista 2021 (LSPI) bland över 180 språkserviceföretag. Slator är en expertorganisation inom språkbranschen som ger ut nyheter om översättningsbranschen samt om den tekniska utvecklingen och verksamheten i branschen (https://slator.com/). 

På Slators lista står världens största språkserviceföretag i storleksordning enligt omsättning och de är indelade i fyra storleksklasser: Super Agencies, Leader, Challenger och Boutique. Lingsoft placerade sig som trea i Challenger-klassen, med företag med en omsättning på 8–25 miljoner dollar.

Back to news