Lingsoftille Euroopan parlamentin suomen ja ruotsin käännökset

Lingsoft Language Services Oy on solminut tammikuussa 2016 kaksi merkittävää sopimusta suomen ja ruotsin käännöspalveluiden toimittamisesta Euroopan parlamentille.

Euroopan parlamentin kanssa solmittujen sopimusten perusteella Lingsoft toimittaa asiakirjojen käännöksiä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen ja ruotsiin. Lingsoft on Euroopan parlamentin ainoa suomen ja ruotsin kielen käännöstoimittaja, ja yrityksen asema merkittävänä EU-toimittajana vahvistuu näin entisestään. Nelivuotiset sopimukset astuivat voimaan 1.1.2016 ja niiden arvo on yhteensä useita miljoonia euroja.

”Olemme iloisia menestyksestämme. Uudet pitkäaikaiset sopimukset vahvistavat asemaamme monikielisenä EU-tekstien käännöstoimittajana. Sopimusten ansiosta pystymme kehittämään EU-tekstien kirjoittamiseen ja kääntämiseen liittyviä prosesseja ja prosesseihin liittyviä erilaisia kieliteknologisia ratkaisuja”, sanoo Lingsoftin toimitusjohtaja Juhani Reiman. ”Tällaisilla laajoilla ja pitkäaikaisilla käännössopimuksilla on myös tärkeä työllistävä vaikutus: sopimukset työllistävät lähes 200 kääntäjää seuraavan neljän vuoden aikana ja luovat uusia työpaikkoja myös Lingsoftiin.”

Keväällä 2015 järjestetyn kilpailutuksen perusteella Lingsoft toimittaa suomen ja ruotsin käännöksiä Euroopan parlamentin lisäksi myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle. Lisäksi Lingsoftilla on aiemmin solmitut käännöspalvelusopimukset Euroopan komission ja Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen kanssa.

Lingsoft on Suomen ja Pohjois-Euroopan johtava kieliteknologiaratkaisujen ja kielipalvelujen toimittaja. Yritys tarjoaa kattavasti sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin, käsittelyyn ja hallintaan liittyviä palveluja ja ratkaisuja. Lingsoftin kielenhallintapalvelut perustuvat yrityksen omiin, maailmalla standardin aseman saavuttaneisiin lause- ja sana-analyysiteknologioihin.
www.lingsoft.fi

Lisätietoja:
Lingsoft Language Services Oy
Piia Helle
Avainasiakaspäällikkö p. 358 40 538 6785
piia.helle@lingsoft.fi