Teknologiayritysten digitalisaatiokumppani

information-technology.jpg

Case IBM: Ainutlaatuista arvoa yhdessä

Suomessa suurten datamäärien analyysi on pohjautunut pitkälti rakenteisen ja numeerisen tiedon analyysiin, sillä suomen kielen automaattinen käsittely on poikkeuksellisen haastavaa. IBM Watson Explorerin suomen ja ruotsin kielen ymmärryksen taustalla on kesästä 2018 alkaen Lingsoftin kielianalyysi. Kumppanuus avaa uusia ovia suomenkielisen tekstianalytiikan saralla. 

Case Agentum: Strategista tietoa toimialaseurannalla

Yrityksille strategisesti ja operatiivisesti oleellinen tieto on pirstaloitunut useisiin lähteisiin, joiden seuraaminen voi lohkaista suuren osan asiantuntijoiden työajasta. Lingsoftin Agentum-palvelun avulla voidaan automatisoida tiedonkeruuseen liittyvät rutiinitehtävät.