Tukea yritystä perustavalle

Monet Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tehtävistä, kuten patenttien myöntäminen tai tekijänoikeuksien valvominen, liittyvät samankaltaisuuksien hahmottamiseen. Myös yritysten nimien hyväksyminen kuuluu PRH:n tehtäviin: hyvin samantyyppisiä yritysnimiä ei myönnetä ainakaan samalle toimialalle. Nimeämiseen liittyvien esteiden tutkiminen perustuu sääntöihin, jotka liittyvät niin sanojen kirjoitusasun kuin äänneasunkin yhdenmukaisuuksiin. Tavoitteena on, että yrityksen nimi on yksilöivä, mutta muista erottuva.

Olemassa olevien nimien tutkiminen ilman kunnon työkaluja oli hidasta ja pitkälti PRH:n asiantuntijoiden vastuulla. Koska yrittäjä ei itse voinut tehokkaasti etsiä olemassa olevia yritysnimiä, kielteinen päätös saattoi yllättää melko myöhäisessä vaiheessa yrityksen perustamisprosessia. Lingsoft toteutti Patentti- ja rekisterihallitukselle Yrityksen nimipalvelun  helpottamaan ja nopeuttamaan yritysnimien tarkistusprosessia.

Taustaratkaisusta avoimeksi palveluksi

Nimitutkimusratkaisussa PRH:n lukuisat nimitutkimussäännöt ja tausta-aineistot mallinnettiin Lingsoftin teknologian avulla hyödynnettäväksi tarkistinautomaatiksi, joka integroitiin PRH:n tietojärjestelmään sisäiseen käyttöön. Hyväksi todettu ratkaisu laajennettiin keväällä 2017 julkiseksi palveluksi, josta yritysnimen samankaltaisuuden voi tarkistaa ennen sen lähettämistä PRH:lle.

Lingsoftin ratkaisun poikkeuksellisuus perustuu siihen, että se ymmärtää suomen kielen erityspiirteitä, kuten yhdyssanoja ja taivutusmuotoja. Ratkaisun ytimessä on Lingsoftin älykäs kielianalyysi. Koska ohjelma osaa ottaa huomioon myös nimen foneettisen asun, se löytää ääntämiseen liittyvät nimiesteet. Tuloksia on mahdollista painottaa ja säätää syöttämällä aineistoja ensin opetusmateriaaliksi.

Lopputuloksena on ratkaisu, joka palauttaa sekunneissa täydellisen listan samankaltaisista aineistoon syötetyistä nimistä. Ratkaisu säästää huomattavasti asiantuntijoiden ja yrittäjäksi aikovien aikaa.