Världens bästa vårddokumentation som mål

medical-transcription.jpg

Inom hälso- och sjukvården görs en eller flera anteckningar i patientjournalen vid varje patientbesök – enbart i Finland innebär det alltså flera miljoner anteckningar per år. Uppgifterna måste vara felfria och snabbt tillgängliga så att det inte uppstår onödigt krångel under vårdprocessens gång. 

Flexibel och professionell service

Lingsoft har tillhandahållit medicinska transkriberingstjänster åt hälso- och sjukvården sedan 2011, både åt sjukvårdsdistrikt och privata läkarstationer. Under 2018 tillhandahåller vi transkriberingstjänster åt 19 organisationer inom hälso- och sjukvården, och vårt team transkriberar närmare 40 000 anteckningar varje månad.

Vi skräddarsyr våra transkriberingstjänster för hälso- och sjukvården efter kundens behov, oavsett om det handlar om en helt utlokaliserad transkriberingstjänst, en overflow-tjänst under semestrar och verksamhetstoppar eller en jourtjänst. 

För dikterarna – som är proffs inom hälso- och sjukvård – fungerar det lika smidigt med en utlokaliserad transkriberingstjänst som med en tjänst som ligger internt i organisationen. Vi transkriberar anteckningarna direkt i kundens patientsystem via en datasäker fjärranslutning.

Tillgång till de bästa verktygen i branschen

Lingsoft har som mål att producera världens bästa vårddokumentation, som både patienterna samt hälso- och sjukvårdens personal och organisationer har nytta av. 

Lingsofts transkribering fungerar i ett webbläsarbaserat system där man har samlat verktyg för såväl transkriberarens och den operativa ledningens som ekonomiavdelningens behov. Detta för att kunden ska få en så effektiv och högkvalitativ tjänst som möjligt.

För transkriberaren erbjuder systemet en kvalitetskontroll som är specialanpassad för att förstå hälso- och sjukvårdsterminologi, upptäcka skrivfel och ge rättelseförslag. Dessutom har skribenten tillgång till ett termsökningsverktyg. Vi effektiviserar även skrivprocessen genom taligenkänning.   

Kontakta oss! Vi vill gärna höra mer om din organisations behov och berätta mer om våra tjänster och lösningar.