EFFEKTIVT INNEHÅLL MED EN RÖST SOM STICKER UT

content-creation.jpg

Innehållsmarknadsföring är dagens ord, ett riktigt modeord. Istället för företags- eller produktspecifik marknadskommunikation vill man erbjuda målgrupper intressant, användbart och betydelsefullt innehåll – man vill dela med sig av organisationens kunskaper, erfarenheter och inställning med organisationens egen röst. Förutom att skapa det, kuraterar man även innehållet: ur informationsflödet på nätet samlar man ihop de bästa bitarna utifrån målgruppens behov och skapar en kontext till dem – man berättar vilket innehåll som är viktigt och varför.

Organisationens språkliga innehåll är alltså en viktig byggsten för dess image och rykte – det utgör organisationens identitet och varumärkesbild samt visuella profil. Hur kan ni då få ert innehåll att sticka ut i den stora informationsmassan på nätet och se till att organisationens röst hörs för alla och överallt; att den känns igen och är enhetlig? 

Lingsoft hjälper er att producera effektivt, sökbart och tillgängligt innehåll och skapa ett eget, individuellt tonläge för organisationen. Vi tar hand om texternas språkdräkt och ser till att de är enhetliga när det gäller terminologi och stil – vi granskar, korrekturläser, redigerar, versionerar, internationaliserar, optimerar, skapar ämnesord för, beskriver och berikar innehållet, så att budskapet förmedlas på precis det sätt ni vill. Vi kan även skapa skriftligt innehåll åt er – med utgångspunkt i organisationens mål och önskemål.

I vårt arbete använder vi våra egna språkhanteringsverktyg samt terminologi- och ämnesordslösningar som bygger på språklig analys. Vi skräddarsyr lösningar efter organisationers individuella behov och kan vid behov även integrera dem som en del av kundens eget system för innehållsproduktion (t.ex. Drupal och WordPress).