Tavoitteena maailman paras potilasdokumentaatio

medical-transcription.jpg

Terveydenhuollossa jokaisesta potilaskäynnistä syntyy yksi tai useampi kirjaus potilaskertomukseen – yksin Suomessa siis miljoonia kirjauksia vuodessa. Potilasdokumentaatio on olennainen osa potilaan hoitoprosessia. Tiedon on oltava virheetöntä ja saatavilla nopeasti, jotta hoitopolun varrelle ei synny turhia mutkia tai kuoppia. Kiireisimmillään valmis potilasteksti tarvitaan muutamassa minuutissa.

Suurin osa lääkäreiden kirjauksista tehdään sanelemalla. Tekstinkäsittelijät kuuntelevat sanelut ja purkavat ne tekstiksi potilastietojärjestelmään. Potilas- ja sanelumäärät vaihtelevat suuresti vuoden- ja vuorokauden ajan mukaan. Tekstinkäsittelijöiden työn mitoittaminen ja ajoittaminen on  tämän vuoksi haasteellista. Jos kiireellisiä saneluja kertyy jonoon, potilas ja hoitohenkilökunta joutuvat odottamaan potilaskertomuksen valmistumista, jolloin koko hoitoprosessi hidastuu.

Joustavaa ja ammattitaitoista palvelua

Lingsoft on toimittanut terveydenhuollon sanelunpurkupalveluita kunnille, sairaanhoitopiireille ja yksityisille lääkäriasemille vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2018 toimitamme sanelunpurkupalvelua 19:lle terveydenhuollon organisaatiolle, ja tiimimme purkaa kuukausittain lähes 40 000 sanelua.

Lingsoft auttaa terveydenhuollon organisaatioita tuottamaan potilasdokumentaatiota joustavasti ja kustannustehokkaasti. Räätälöimme terveydenhuollon tekstinkäsittelypalvelumme asiakkaan tarpeisiin sopivaksi, olipa kyseessä kokonaan ulkoistettu sanelunpurkupalvelu, kiire- ja loma-aikojen ylivuotopalvelu tai päivystysaikainen palvelu.

Sanelijan – terveydenhuollon ammattilaisen – kannalta ulkoistettu sanelunpurku toimii yhtä sujuvasti kuin organisaation sisälle keskitetty palvelu. Puramme sanelut suoraan asiakkaan potilastietojärjestelmään tietoturvallisen etäyhteyden yli.

Käytössä alan parhaat työkalut

Perinteinen sanelunpurkuprosessi on manuaalinen ja aikaa vievä, ja kiireessä purettuihin teksteihin saattaa jäädä virheitä. Virheet voivat aiheuttaa väärinymmärryksiä hoitopolun varrella.

Lingsoftin tavoitteena on tuottaa maailman parasta potilasdokumentaatiota, josta hyötyvät sekä potilaat että terveydenhuollon ammattilaiset ja organisaatiot.

Olemme kehittäneet sanelunpurun kokonaisprosessissamme vastaamaan alan haasteisiin. Lingsoftin sanelunpurussa hyödynnetään selainpohjaista järjestelmää, johon on koottu työkaluja niin sanelunpurkajan, operatiivisen johdon kuin taloushallinnonkin tarpeisiin, jotta asiakas saisi palvelun mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti.

Sanelunpurkajalle järjestelmä tarjoaa laatutarkistimen, joka on räätälöity ymmärtämään terveydenhuollon terminologiaa, huomauttamaan kirjoitusvirheistä sekä antamaan korjausehdotuksia. Lisäksi kirjoittajalla on käytössään termihakutyökalu, johon on koottu tiedonhaun kannalta oleellisimmat lähteet, kuten alan sanastoja, laboratoriolyhenteitä ja diagnoosikoodeja. Näin kirjoittaja voi kohdistaa haun samanaikaisesti useisiin luotettaviin lähteisiin, mikä säästää aikaa. Tehostamme kirjoitusprosessia myös terveydenhuollon puheentunnistuksen avulla.   

Ota meihin yhteyttä! Kuulemme mielellämme organisaatiosi tarpeista ja kerromme lisää palveluistamme ja ratkaisuistamme.