Litterointi - puheesta tekstiksi (ja metatekstiksi)

transcription.jpg


Julkiset organisaatiot, tutkimuslaitokset ja media tuottavat, vastaanottavat ja tallentavat yhä enemmän ääni- ja kuva-aineistoja. Usein puhuttu sisältö täytyy myös muuntaa tekstiksi tarkempaa analysointia, jatkokäsittelyä ja arkistointia varten.

Lingsoft litteroi haastattelut, sanelut, puheet, puhelut, kokoukset ja kuulustelu- ja oikeudenkäyntitallenteet laadukkaasti ja tehokkaasti, tarkoitukseen sopivalla tarkkuudella, olipa puhujia yksi tai useampia. Puhekielisen ja yleiskielisen litteroinnin lisäksi tarjoamme ns. eksaktia litterointia, jolloin puheen lisäksi tekstiin merkitään myös täytesanat (”niinku”), toistot (”ja – ja”), epäröinnit (”öö, siis tota noin”) ja ei-sanallinen viestintä, kuten tauot, naurahdukset ja yskähdykset. Monikielisten aineistojen käsittelyyn tarjoamme myös tulkkauslitterointia kieleltä toiselle.

Hyödynnämme litterointiprosessissamme myös automaattista puheentunnistusta, jonka avulla äänitteen puhe voidaan muuntaa raakatekstiksi jo ennen litterointia. Itse litterointityön tukena käytämme Lingsoftin laatutarkistimia sekä annotointiautomatiikkaa.