Lingsoft® 

IKITIK kehittää parempaa hoitoa ja elämänhallintaa ymmärrettävällä ja laadukkaalla kielellä

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

Turku, 26.3.2009 – Informaatio- ja kieliteknologian sovelluksilla voidaan parantaa terveystiedon ja -asiakirjojen ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä sekä näin edistää terveyttä ja hoidon laatua. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (TYKS) on otettu ensi askeleita näiden uusien sovellusten käytössä. Kliinisen suomen työkalupaketti, jota on ollut toteuttamassa IKITIK-niminen monialainen toimijakonsortio, on osoittautunut käyttökelpoiseksi sairaalaympäristössä.

Ymmärrettävällä ja laadukkaalla kielellä parempaa hoitoa ja elämänhallintaa

Huomattava osa terveystietojärjestelmien kirjauksista perustuu puhuttuun tai kirjoitettuun tekstisisältöön. Tallennettu tieto ei ole aina sisällöltään ymmärrettävää edes kaikille sitä tarvitseville ja käyttäville ammattilaisille, terveyspalveluja käyttävistä asiakkaista puhumattakaan. Tekstikirjauksiin sisältyvät mahdollisuudet jäävät siksi suurelta osin hyödyntämättä niin yksilön hoidossa kuin yleisesti terveyteen ja sairauksiin liittyvien ilmiöiden tutkimuksessa.

Informaatio- ja kieliteknologia tarjoavat apuvälineitä tekstin tuottamiseen, muokkaamiseen, ymmärrettävyyden parantamiseen ja sisällön välittymiseen. Automaattisten tarkistimien avulla tekstiä voidaan tuottaa entistä nopeammin ja virheettömämmin. Tekstiin sisältyvä tieto on ymmärrettävämpää ja käytettävämpää, kun kielityökalut yhdenmukaistavat kieltä mahdollistaen hakutoiminnot ja syvällisemmätkin analyysit. Käännöstoimintojen avulla voidaan tukea omakielistä ymmärrettävyyttä kääntäen sekä kielestä toiseen että ammattilaisten kieleltä kansalaisen kielelle. Nykyisellään kielityökalut ovat parhaimmillaankin vain yksittäisiin sovelluksiin rajattuja eikä niitä ole saatavissa pienille kielialueille, kuten suomelle. Erikoistuneiden sanastojen ja muiden kielisisältöjen puute heikentää ohjelmien sovellettavuutta.

Kielityökaluja alan toimijoiden IKITIK-yhteistyöllä

Kielityökaluja luotaessa pitää kehitystyössä lähteä asiakastarpeesta ja taata yhteensopivuus käytettävien tietojärjestelmien kanssa. Laadukkuuden takaamiseksi on kieliteknologiaratkaisutoimittajien, kielisisältöjen tuottajien sekä terveystiedon kirjaamisen ja päätöksenteon asiantuntijoiden yhdistettävä voimansa. Tämän arvoketjun mukaisesti IKITIK (Informaatio- ja kieliteknologiaa terveystiedon ja -kommunikaation tueksi) -osapuolet ovat ryhmittyneet konsortioksi, jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön innovatiivisia, johtavaan tieteiden väliseen tutkimukseen perustuvia, tuotannollisen ohjelmistotason saavuttavia tietotekniikkaratkaisuja suomenkieliselle terveysdokumentaatiolle. IKITIKin toimijat ovat Acentra Oy, Lingsoft Oy, TUCS, Turun yliopiston hoitotieteen laitos, Turun yliopiston informaatioteknologian laitos ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Kites ry ja Turku Science Park Oy. Konsortio on avoin neuvottelemaan uusien osapuolten mukaantulosta.

Jo käytäntöön

IKITIK-arvoketjun mukaisella yhteistyöllä on toteutettu ensimmäinen aidossa kliinisessä ympäristössä koekäytetty kielityökalupaketti. Syksyllä 2008 TYKSin lastenklinikalla saadut tulokset rohkaisevat laajempaan koekäyttöön ja menetelmäkehitykseen. Hyödyllisiksi koettiin esimerkiksi paketin sanakirja- ja terminologiahaut suoraan tekstistä tietokoneen hiiren avulla sekä mahdollisuudet muodostaa toimialakohtaisia termistöjä. Kielityökalupaketti soveltaa Suomen kieliklusterin Monikielityöpöytä-hankkeen tuloksia terveydenhuollossa hyödyntäen IKITIK-yhteistyön tietotaitoa. IKITIK-yhteistyö kehittää kielityökaluja monipuolisen käyttäjäpalautteen avulla. Uusien kielityökalujen avulla halutaan parantaa myös TYKSin laajenevan T-sairaalan tavoitteiden mukaista asiakkaiden ja potilaiden palvelun tehostamista. Laadukas dokumentaatio parantaa hoidon laatua ja lisää tekstitiedon hyödyntämistä. Ymmärrettävä terveyteen ja sairauksiin liittyvä tieto auttaa kansalaisia osallistumaan vaihtuvissa elämäntilanteissaan yhä paremmin terveytensä edistämiseen ja sairauksiin liittyvään elämänhallintaan. T-sairaalan laajennus otetaan käyttöön vuonna 2012.

Lisätietoja

IKITIK-verkkosivut
Koordinaattori ja tutkija Hanna Suominen
puh. (02) 333 8979

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.