Lingsoft® 

Räätälöidyt tyylintarkistimet kirjoittajan työn apuna

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

Käytetäänkö yrityksessäsi paljon aikaa erilaisten tekstien kirjoittamiseen ja tarkistamiseen yhä uudelleen? Onko tätä prosessia vaikea hallita? Miten yrityksen keskeinen terminologia, tuotteet ja nimikkeet otetaan huomioon, kun tekstejä kirjoitetaan ja käännetään? Miten pystyttäisiin kirjoittamaan mahdollisimman virheettömästi ja säilyttämään yrityksen kielellinen brandi johdonmukaisena? Miten kirjoitusprosessissa voitaisiin entistä paremmin ottaa huomioon yrityksen osaaminen, tieto ja kokemus?Juuri nämä asiat otetaan huomioon Lingsoftin ainutlaatuisissa räätälöidyissä tarkistimissa, joiden avulla kirjoittamista ja kääntämistä voidaan tehostaa huomattavasti. Tarkistimissa yhdistyy yksinkertaisella tavalla kaksi kirjoittamisen tuttua asiaa: tekstinkäsittelyohjelma (tavallisimmin Microsoft Word) ja viitemateriaali (esimerkiksi erityissanastot ja tyyliohjeet). Kirjoittajien ja kääntäjien ei tarvitse tarkistaa erillisistä lähteistä kirjoitusohjeita, terminologiaa ja pikkutietoa, sillä Lingsoftin tarkistimet tekevät sen kirjoittajan puolesta. Ne toimivat samalla periaatteella kuin MS Wordin kieliopintarkistin. Tuntemattomat tai väärät termit näkyvät punaisella, tyylivirheet vihreällä alleviivattuna. Tämä helpottaa ja nopeuttaa yksittäisen kirjoittajan työtä ja parantaa työn laatua sekä lisää koko organisaation tehokkuutta.

Koska viestintä on keskeinen osa kaikkien yritysten toimintaa, on strategisesti tärkeää kiinnittää kieleen huomiota. Tässä Lingsoftin tarkistimista on suuri apu.

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.