Lingsoft® 

Käyttöopas: Lingsoft Proofreader for ICT Language for Finnish

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

Sisällys

Lingsoft Proofreader for ICT Language -kielentarkistusohjelma
Järjestelmävaatimukset
Ohjelman asentaminen ja asennuksen poistaminen
Lingsoft Proofreader for ICT Language -ohjelman käyttäminen
Kielen määrittäminen
Tarkistinasetusten tekeminen
ICT-kielen tarkistaminen
ICT-kielen ja kieliopin tarkistaminen
Tekstin tarkistaminen tarkistinohjelmalla
Virheiden korjaaminen valintaikkunassa
ICT-kielen tyypilliset virheet
Ongelmatilanteita

Lingsoft Proofreader for ICT Language -kielentarkistusohjelma

Lingsoft Proofreader for ICT Language on kielentarkistusohjelma, joka varoittaa tietotekniikan alan teksteille tyypillisistä kielivirheistä ja antaa niille korjausehdotuksen. Ilmaisut voivat olla muodollisesti oikein, mutta niitä ei suositella käytettäväksi ICT-kielessä tietyissä yhteyksissä.

Tyypillisiä virheitä ovat poikkeamat alan vakiintuneista ilmaisutavoista ja terminologiasta. Tarkistin hakee tekstistä yleisiä ICT-tekstejä koskevia virhetyyppejä sekä erityisesti Microsoftin tuotetekstejä koskevia virhetyyppejä.

Lingsoft Proofreader for ICT Language toimii Microsoft Word -ohjelmassa samalla tavalla kuin Microsoft Wordin omat kielentarkistusohjelmat.

Järjestelmävaatimukset

 • Käyttöjärjestelmä: Windows Vista, Windows XP
 • Tekstinkäsittelyohjelma: Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003

Ohjelman asentaminen ja asennuksen poistaminen

Asenna Lingsoft Proofreader for ICT Language asennusohjelman ohjeiden mukaan.

Asennuksen poistaminen:
 1. Valitse Käynnistä > Asetukset (engl. Start > Settings).
 2. Valitse Ohjauspaneeli (engl. Control Panel).
 3. Valitse Lisää/Poista sovellus (engl. Add/Remove Programs).
 4. Valitse Lingsoft Proofreader for ICT Language for Finnish.
 5. Valitse Poista (engl. Change/Remove).

Jos käytössä on Microsoftin suomenkielinen Office ja samalle koneelle asennetaan Lingsoftin erityistarkistin, voi Microsoftin oma suomen kielen tarkistin lakata toimimasta oikein sen jälkeen, kun Lingsoftin tarkistin on poistettu. Tällöin Officen oma palautustoiminto osaa kuitenkin automaattisesti korjata alkuperäisen tarkistimen.

Lingsoft Proofreader for ICT Language -ohjelman käyttäminen

Lingsoft Proofreader -ohjelmalla voit tarkistaa tekstistä sekä ICT-kieleen liittyviä asioita, mutta halutessasi voit tarkistaa myös yleisiä kielioppiin liittyviä asioita. Voit tarkistaa jo valmiin tekstin tai voit tarkistaa tekstin samalla, kun kirjoitat sitä.

Seuraavassa on ohjeet tekstin kielen määrittämisestä sekä tekstin tarkistamisesta ja korjausten tekemisestä.

Kielen määrittäminen

Tarkista, onko tarkistettavan tiedoston kieli suomi. Voit tehdä kielimäärityksen seuraavasti:

Microsoft Word 2007
 1. Valitse koko tiedoston teksti Wordissa painamalla Ctrl+A.
 2. Määritä kieli valitsemalla välilehti Tarkista > Määritä kieli > suomi (engl. Review > Proofing > Set Language > suomi).
 3. Valitse OK.
 4. Napsauta hiirellä tekstiä, niin että teksti ei näy enää korostettuna.

Microsoft Word 2003
 1. Valitse koko tiedoston teksti Wordissa painamalla Ctrl+A.
 2. Määritä kieli valitsemalla Työkalut > Kieli > Määritä kieli > suomi (engl. Tools > Language > Set Language > suomi).
 3. Valitse OK.
 4. Napsauta hiirellä tekstiä, niin että teksti ei näy enää korostettuna.

Tarkistinasetusten tekeminen

Jos haluat tarkistaa pelkästään ICT-kieleen liittyviä asioita, katso luku ICT-kielen tarkistaminen. Jos haluat tarkistaa ICT-kielen lisäksi yleisiä suomen kielioppiin liittyviä asioita, katso luku ICT-kielen ja kieliopin tarkistaminen.

ICT-kielen tarkistaminen

Seuraavassa on ohjeet tarkistinasetusten tekemiseen, jos käytössäsi on
Microsoft Word 2007 tai Microsoft Word 2003.

Microsoft Word 2007
 1. Valitse Office-painike > Wordin asetukset > Tarkistustyökalut (engl. Office Button > Word Options > Proofing).
 2. Valitse Merkitse kielioppivirheet kirjoitettaessa ja Tarkista kielioppi oikeinkirjoitusta tarkistettaessa (engl. Mark grammar errors as you type ja Check grammar with spelling). Jos et halua tarkistaa oikeinkirjoitusta tässä yhteydessä, valitse pelkästään Merkitse kielioppivirheet kirjoitettaessa -asetus.
 3. Valitse Kirjoitustyyli-asetukseksi (engl. Writing style) Omat asetukset (engl. Custom).
 4. Valitse Kirjoitustyyli-kohdan Asetukset-painike (engl. Settings). 1. Valitse sen jälkeen Kielioppiasetukset-ikkunassa Lingsoft Proofreader for ICT Language for Finnish. Toiminto on valittu, kun valintaruudussa näkyy valintamerkki.
 2. Varmista, ettei muita valintaruutuja ole valittu. Voit poistaa muut valinnat napsauttamalla hiirellä valintaruutua, niin että valintamerkki poistuu. 1. Valitse OK.
 2. Valitse OK.

Microsoft Word 2003
 1. Valitse Työkalut > Asetukset > Kieliasun tarkistus (engl. Tools > Options > Spelling & Grammar).
 2. Valitse Tarkista kielioppi kirjoitettaessa ja Tarkista kielioppi oikeinkirjoitusta tarkistettaessa (engl. Check grammar as you type ja Check grammar with spelling). Jos et halua tarkistaa oikeinkirjoitusta tässä yhteydessä, valitse pelkästään Tarkista kielioppi kirjoitettaessa -asetus.
 3. Valitse Kirjoitustyyli-asetukseksi (engl. Writing style) Omat asetukset (engl. Custom).
 4. Valitse Kirjoitustyyli-kohdan Asetukset-painike (engl. Settings). 1. Valitse sen jälkeen Kielioppiasetukset-ikkunassa Lingsoft Proofreader for ICT Language for Finnish. Toiminto on valittu, kun valintaruudussa näkyy valintamerkki.
 2. Varmista, ettei muita valintaruutuja ole valittu. Voit poistaa muut valinnat napsauttamalla hiirellä kutakin valintaruutua, niin että valintamerkki poistuu. 1. Valitse OK.
 2. Valitse OK.

Nyt voit tarkistaa tekstistä ICT-kielelle tyypillisiä asioita. Tämän oppaan luvussa ICT-kielen tyypilliset virheet esitellään esimerkkejä niistä virheellisistä ilmaisuista, joita tarkistin etsii tekstistä.

ICT-kielen ja kieliopin tarkistaminen

Microsoft Word 2007
 1. Valitse Office-painike > Wordin asetukset > Tarkistustyökalut (engl. Office Button > Word Options > Proofing).
 2. Valitse Merkitse kielioppivirheet kirjoitettaessa ja Tarkista kielioppi oikeinkirjoitusta tarkistettaessa (engl. Mark grammar errors as you type ja Check grammar with spelling). Jos et halua tarkistaa oikeinkirjoitusta tässä yhteydessä, valitse pelkästään Merkitse kielioppivirheet kirjoitettaessa -asetus.
 3. Valitse Kirjoitustyyli-asetukseksi (engl. Writing style) jokin kolmesta valmiiksi asetetusta tyylistä.
 4. Valitse Kirjoitustyyli-kohdan Asetukset-painike (engl. Settings).
 5. Valitse sen jälkeen ICT-kielen tarkistamista varten Kielioppiasetukset-ikkunassa Lingsoft Proofreader for ICT Language for Finnish. Toiminto on valittu, kun valintaruudussa näkyy valintamerkki.
 6. Valitse OK.
 7. Valitse OK.

Microsoft Word 2003
 1. Valitse Työkalut > Asetukset > Kieliasun tarkistus (engl. Tools > Options > Spelling & Grammar).
 2. Valitse Tarkista kielioppi kirjoitettaessa ja Tarkista kielioppi oikeinkirjoitusta tarkistettaessa (engl. Check grammar as you type ja Check grammar with spelling). Jos et halua tarkistaa oikeinkirjoitusta tässä yhteydessä, valitse pelkästään Tarkista kielioppi kirjoitettaessa -asetus.
 3. Valitse Kirjoitustyyli-asetukseksi (engl. Writing style) jokin kolmesta valmiiksi asetetusta tyylistä.
 4. Valitse Kirjoitustyyli-kohdan Asetukset-painike (engl. Settings).
 5. Valitse sen jälkeen ICT-kielen tarkistamista varten Kielioppiasetukset-ikkunassa Lingsoft Proofreader for ICT Language for Finnish. Toiminto on valittu, kun valintaruudussa näkyy valintamerkki.
 6. Valitse OK.
 7. Valitse OK.

Nyt voit tarkistaa tekstistä sekä ICT-kielelle tyypillisiä asioita että yleisiä kielioppiasioita sen mukaan, minkä tyylin valitsit Kirjoitustyyli-kohdassa. Voit myös itse valita tarkistettavaksi haluamiasi virhetyyppejä tai poistaa tehtyjä valintoja Kieliopin ja tyylin asetukset -kohdassa.

Tekstin tarkistaminen tarkistinohjelmalla

Aloita tekstin tarkistaminen seuraavasti:

Microsoft Word 2007
 • Valitse välilehti Tarkista > Kieliasun tarkistus (engl. Review > Spelling & Grammar). Vaihtoehtoisesti voit painaa F7-pikanäppäintä.

Microsoft Word 2003
 • Valitse Työkalut > Kieliasun tarkistus (engl. Tools > Spelling and Grammar). Vaihtoehtoisesti voit painaa F7-pikanäppäintä.

Lingsoft Proofreader for ICT Language alkaa tämän jälkeen tarkistaa tekstiä. Kun tarkistin löytää tekstistä ilmaisun, joka on mahdollisesti virheellinen, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa näet virhettä koskevan selityksen ja korjausehdotuksen.


Tarkistin merkitsee suoraan kirjoitettuun tekstiin mahdolliset tyyli- ja kielioppivirheitä sisältävät ilmaisut vihreillä aaltoviivoilla. Huomaa, että Wordin oma oikeinkirjoituksen tarkistin alleviivaa mahdolliset kirjoitusvirheitä sisältävät sanat punaisella värillä. Yhteen virkkeeseen merkitään vain yksi tyyli- tai kielioppivirhe kerrallaan. Vaikka virkkeessä näkyy vain yksi vihreä alleviivaus, voi virkkeessä olla useitakin virheitä. Seuraava virhe tulee alleviivatuksi sen jälkeen, kun olet ensin korjannut tai hyväksynyt edellisen virheelliseksi merkityn ilmaisun.

Voit saada virhettä koskevan selityksen myös seuraavilla tavoilla:

 • Napsauta vihreällä alleviivattua sanaa hiiren kakkospainikkeella ja lue selitys ja korjausehdotus. Jos selitys ei näy kokonaan, toimi alla olevan ohjeen mukaan.
 • Napsauta vihreällä alleviivattua sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kielioppi (engl. Grammar). Näyttöön avautuu Wordin valintaikkuna, jossa näet virhettä koskevan selityksen ja korjausehdotuksen. Katso luku Virheiden korjaaminen valintaikkunassa.

Virheiden korjaaminen valintaikkunassa

Lingsoft Proofreader for ICT Language käyttää tekstin tarkistuksessa Microsoft Wordin kieliasun tarkistuksen valintaikkunaa.

Miten mahdollinen virhe on merkitty?
Valintaikkunan muokkausruudussa näkyy ilmaisu, josta tarkistin on löytänyt jotakin huomautettavaa. Jos kyseessä on ICT-kieltä koskeva huomautus, muokkausruudun yläpuolella näkyy teksti ICT.

Muokkausruudun alapuolella olevassa ruudussa näkyvät selitys ja mahdollinen korjausehdotus.Jos haluat lisätietoja oikeasta ilmaisusta, valitse Word 2007:ssä valintaikkunassa Selitys (engl. Explain). Jos käytät Word 2003:a ja Selitys-painiketta ei ole näkyvissä, varmista, että Wordissa on käytössä Office-avustaja: valitse Ohje > Näytä Office-avustaja (engl. Help > Show the Office Assistant). Office-avustaja näyttää selityksen puhekuplassa. Huomaa, että kaikista virhetapauksista ei ole välttämättä lisätietoja.Miten teen korjaukset?
Voit tehdä haluamasi muutokset virkkeeseen suoraan valintaikkunan muokkausruudussa seuraavasti:

 1. Korjaa sana tai ilmaus.
 2. Valitse Muuta (engl. Change).

Tarkistin hyväksyy muutoksen ja tekee korjauksen tekstiin.

Jos et halua tehdä mitään korjausta, valitse Ohita kerran (engl. Ignore Once). Tarkistin etsii tämän jälkeen seuraavaa mahdollista virhettä.

Lisätietoja valintaikkunan ominaisuuksista saat Wordin omista ohjeista.

Miten keskeytän tekstin tarkistamisen?
Jos haluat keskeyttää tekstin tarkistamisen, valitse ikkunassa Peruuta (engl. Cancel). Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa sulkemispainiketta.

Voit tarkistaa myös vain osan tekstistä valitsemalla tiedostossa haluamasi tekstialueen. Varmista, että tiedoston kieli on suomi (ks. lukua Kielen määrittäminen). Kun tarkistin on käynyt läpi valitun tekstin, käyttäjältä kysytään, tarkistetaanko myös jäljelle jäänyt teksti. Voit lopettaa tarkistuksen valitsemalla Ei (engl. No).

Miten tarkistan tekstin uudelleen?
Kun teksti on tarkistettu kerran, tarkistin muistaa, mitä on jo tarkistettu. Jos haluat tarkistaa saman tekstin uudelleen, valitse Office-painike > Wordin asetukset > Tarkistustyökalut > Tarkista asiakirja uudelleen (engl. Office Button > Word Options > Proofing > Recheck Document). Word 2003: Työkalut > Asetukset > Kieliasun tarkistus > Tarkista asiakirja uudelleen (engl. Tools > Options > Spelling & Grammar > Recheck Document).

ICT-kielen tyypilliset virheet

ICT-kielelle tyypilliset virheet voivat koskea alan terminologiaa ja vakiintuneita ilmaisuja sekä oikeinkirjoitusta ja lauserakenteita. Lingsoft Proofreader for ICT Language hakee tekstistä ilmaisuja, jotka voivat olla muodollisesti oikein, mutta niitä ei suositella käytettäväksi ICT-kielessä tietyissä yhteyksissä. Tällaisia virheitä ovat esimerkiksi väärän termin käyttö tietyn tuotteen yhteydessä. Ohjelma hakee myös suomen yleiskielen normien vastaisia ilmaisuja, jotka esiintyvät usein ICT-teksteissä. Tällaisia virheitä ovat esimerkiksi vieraan kielen mukaiset lauserakenteet.

ICT-kielen tyypilliset virheet on jaettu tarkistimessa yleisiin, kaikkia ICT-tekstejä koskeviin virhetyyppeihin sekä erityisesti Microsoftin tuotetekstejä koskeviin virhetyyppeihin. Alla on kuvaus kustakin virhetyypistä sekä esimerkkejä suositeltavista ja vältettävistä ilmaisuista.

ICT: Huutomerkki
Tarkistin hakee tekstistä huutomerkit. Virkkeen lopussa riittää yleensä piste. Muissa yhteyksissä voi harkita, onko huutomerkki välttämätön.

ICT: Informaatiorakenne
Tarkistin hakee tekstistä sellaisia ilmaisuja, joissa virkkeen informaatiorakenne on usein virheellinen. Tällaisia ovat tietyt käskymuotoiset virkkeet, joissa ilmaistaan ensin tavoitteen saavuttamiseksi vaadittavat toimet ja vasta sitten itse tavoite.
Suositeltava ilmaisu: Voit lisätä sanan sanalistaan valitsemalla Lisää.
Vältettävä ilmaisu: Valitse Lisää lisätäksesi sanan sanalistaan.

ICT: Lauserakenne
Tarkistin hakee tekstistä ilmaisuja, joiden lauserakenne on vieraan kielen mukainen. Etenkin vieraasta kielestä käännetyissä teksteissä esiintyy usein vältettäviä lauserakenteita.
Suositeltava ilmaisu: Voit tarkistaa tekstin tarkistusohjelmalla.
Vältettävä ilmaisu: Voit käyttää tarkistusohjelmaa tekstin tarkistamiseen.

ICT: Luetelman johdantolause
Tarkistin hakee tekstistä sellaisia virheellisiä ilmaisuja, jotka todennäköisesti esiintyvät tekstissä luetelman johdantolauseena.
Suositeltava ilmaisu: Tee seuraavat toimet:
Vältettävä ilmaisu: Tee seuraavaa:

ICT: Puhuttelu
Tarkistin hakee tekstistä puhutteluilmaisuja, joissa teititellään lukijaa tai käytetään sinä-pronominia tai verbin 2. persoonamuotoa tietyissä yhteyksissä. Tarkistin antaa kirjoittajalle ohjeita puhuttelusta.
Suositeltava ilmaisu: Tallenna tiedosto.
Vältettävä ilmaisu: Tallentakaa tiedosto.

Huomaa, että tarkistin hakee myös ne monikon toisessa persoonamuodossa olevat verbit, jotka eivät ilmaise teitittelyä. ICT-kielessä tällaisia tapauksia on vähän, joten turhia huomautuksia tulee harvoin.

ICT: Termit
Tarkistin hakee termien Internet ja intranet tietyt väärin kirjoitetut muodot.

ICT: Vakiintuneita ilmaisuja
Tarkistin hakee tekstistä ilmaisuja, jotka voivat olla muodollisesti oikein, mutta joille on ICT-kielessä vakiintuneet ja suositeltavat vastineet.
Suositeltava ilmaisu: Sen voi kirjoittaa kehotteen jälkeen.
Vältettävä ilmaisu: Sen voi kirjoittaa kehotteeseen.

ICT: Virkkeen pituus
Tarkistin hakee pitkät virkkeet, joissa on paljon tietynlaisia alisteisia sivulauseita. Usein pitkä virke voidaan jakaa lyhyemmiksi virkkeiksi.

ICT: Vältettävät muoti-ilmaisut
Tarkistin hakee tekstistä ns. muoti-ilmaisuja, joita usein käytetään virheellisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi eräät verbin infinitiivimuodot.
Suositeltava ilmaisu: Pyydän lisätietoja ohjelmasta.
Vältettävä ilmaisu: Ohjelmaa koskien pyydän lisätietoja.

ICT: Microsoft-termit
Tarkistin hakee termejä, joiden käyttöä ei suositella Microsoft-tuotteita koskevissa teksteissä.
Suositeltava ilmaisu: varmenne
Vältettävä ilmaisu: sertifikaatti

ICT: Microsoftin vakiintuneita ilmaisuja
Tarkistin hakee tekstistä ilmaisuja, jotka voivat olla muodollisesti oikein, mutta joille on Microsoft-teksteissä vakiintuneet ja suositeltavat vastineet. Seuraavassa on esimerkki linkkitekstistä:
Suositeltava ilmaisu: Lisätietoja Microsoft Windows XP:stä.
Vältettävä ilmaisu: Napsauta tätä, kun haluat lisätietoja Microsoft Windows XP:stä.

ICT: Virkkeen aloitus Microsoft-teksteissä
Tarkistin hakee sellaisia virkkeitä, jotka alkavat tietyllä tuotenimellä ja joissa tuotenimi on inessiivimuodossa.
Suositeltava ilmaisu: Voit käsitellä tiedostoa Wordissa.
Vältettävä ilmaisu: Wordissa voit käsitellä tiedostoa.

ICT: Vokaalisointu Microsoftin tuotenimissä
Tarkistin hakee tekstistä sellaisia Microsoftin tuotenimiä, joiden sijamuodon päätteessä on etuvokaali (ä), ja sellaisia joiden sijamuodon päätteessä on takavokaali (a). Joissakin tuotenimissä sekä etu- että takavokaalisen muodon käyttö voi olla suomen kielen normien mukaista, mutta Microsoft-teksteissä niiden käyttöä on yhdenmukaistettu.
Suositeltava ilmaisu: Newsissa
Vältettävä ilmaisu: Newsissä

Ongelmatilanteita

Tarkistin merkitsee lähes kaikki tekstin sanat virheellisiksi.
Tarkista, että tiedoston kieleksi on valittu suomi.
 • Microsoft Word 2007: Valitse välilehti Tarkista > Määritä kieli > suomi (engl. Review > Proofing > Set Language > suomi).
 • Microsoft Word 2003: Valitse Työkalut > Kieli > Määritä kieli > suomi (engl. Tools > Language > Set Language > suomi).

Tarkistin ei merkitse yhtään sanaa virheelliseksi.
Varmista, että tarkistin on käytössä. Katso tämän oppaan lukua ICT-kielen tarkistaminen. Jos olet jo tarkistanut tekstin kerran, tarkistin muistaa edellisen tarkistuksen ja ohitetut sanat, eikä enää huomauta samoista ilmaisuista. Jos kuitenkin haluat tarkistaa tekstin uudelleen, katso ohjeet luvusta Miten tarkistan tekstin uudelleen?

Tarkistin ei merkitse virkkeessä kaikkia ICT-kielelle tyypillisiä virheitä.
Yhteen virkkeeseen merkitään vain yksi tyyli- tai kielioppivirhe kerrallaan. Vaikka virkkeessä näkyy vain yksi vihreä alleviivaus, voi virkkeessä olla useitakin virheitä. Seuraava virhe tulee alleviivatuksi sen jälkeen, kun olet ensin korjannut tai hyväksynyt edellisen virheelliseksi merkityn ilmaisun.

Huomaa, että Wordin oma oikeinkirjoituksen tarkistin on voinut merkitä punaisella alleviivauksella sellaisen sanan, joka on virheellinen myös ICT-kielessä. Vihreä alleviivaus tulee näkyviin vasta, kun olet ensin korjannut tai hyväksynyt oikeinkirjoituksen tarkistimen merkitsemän ilmaisun.

Huomaa myös, että Wordin oman oikeinkirjoituksen tarkistimen antamat korjausehdotukset voivat poiketa Lingsoft Proofreader for ICT Language -tarkistimen antamista ehdotuksista.

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.