Lingsoft® 

Käyttöopas: Lingsoft Proofreader for EU Language for Finnish

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää


Sisällys

Lingsoft Proofreader for EU Language -kielentarkistusohjelma
Järjestelmävaatimukset
Asentaminen ja asennuksen poistaminen
Lingsoft Proofreader for EU Language -ohjelman käyttäminen
Kielen määrittäminen
Tarkistinasetusten tekeminen
EU-kielen tarkistaminen
EU-kielen ja kieliopin tarkistaminen
Tekstin tarkistaminen tarkistinohjelmalla
Virheiden korjaaminen valintaikkunassa
EU-kielen tyypilliset virheet
Ongelmatilanteita

Lingsoft Proofreader for EU Language -kielentarkistusohjelma

Lingsoft Proofreader for EU Language on kielentarkistusohjelma, joka varoittaa EU-kielen teksteille tyypillisistä kielivirheistä ja antaa niille korjausehdotuksen. Ilmaisut voivat olla muodollisesti oikein, mutta niitä ei suositella käytettäväksi EU-kielessä tietyissä yhteyksissä. Tyypillisiä virheitä ovat poikkeamat alan vakiintuneista ilmaisutavoista ja terminologiasta.

Lingsoft Proofreader for EU Language toimii Microsoft Word -ohjelmassa samalla tavalla kuin Microsoft Wordin omat kielentarkistusohjelmat.

Järjestelmävaatimukset

 • Käyttöjärjestelmä: Windows Vista, Windows XP
 • Tekstinkäsittelyohjelma: Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003

Asentaminen ja asennuksen poistaminen

Asenna Lingsoft Proofreader for EU Language asennusohjelman ohjeiden mukaan.

Asennuksen poistaminen:
 1. Valitse Käynnistä > Asetukset (engl. Start > Settings).
 2. Valitse Ohjauspaneeli (engl. Control Panel).
 3. Valitse Lisää/Poista sovellus (engl. Add/Remove Programs).
 4. Valitse Lingsoft Proofreader for EU Language for Finnish.
 5. Valitse Poista (engl. Change/Remove).

Jos käytössä on Microsoftin suomenkielinen Office ja samalle koneelle asennetaan Lingsoftin erityistarkistin, voi Microsoftin oma suomen kielen tarkistin lakata toimimasta oikein sen jälkeen, kun Lingsoftin tarkistin on poistettu. Tällöin Officen oma palautustoiminto osaa kuitenkin automaattisesti korjata alkuperäisen tarkistimen.

Lingsoft Proofreader for EU Language -ohjelman käyttäminen

Lingsoft Proofreader -ohjelmalla voit tarkistaa tekstistä sekä EU-kieleen liittyviä asioita, mutta halutessasi voit tarkistaa myös yleisiä kielioppiin liittyviä asioita. Voit tarkistaa jo valmiin tekstin tai voit tarkistaa tekstin samalla, kun kirjoitat sitä.

Seuraavassa on ohjeet tekstin kielen määrittämisestä sekä tekstin tarkistamisesta ja korjausten tekemisestä.

Kielen määrittäminen

Tarkista, onko tarkistettavan asiakirjan kieli suomi. Voit tehdä kielimäärityksen seuraavasti:

Microsoft Word 2007
 1. Valitse koko asiakirjan teksti Wordissa painamalla Ctrl+A.
 2. Määritä kieli valitsemalla välilehti Tarkista > Määritä kieli > suomi (engl. Review > Proofing > Set Language > suomi).
 3. Valitse OK.
 4. Napsauta hiirellä tekstiä, niin että teksti ei näy enää korostettuna.

Microsoft Word 2003
 1. Valitse koko asiakirjan teksti Wordissa painamalla Ctrl+A.
 2. Määritä kieli valitsemalla Työkalut > Kieli > Määritä kieli > suomi (engl. Tools > Language > Set Language > suomi).
 3. Valitse OK.
 4. Napsauta hiirellä tekstiä, niin että teksti ei näy enää korostettuna.

Tarkistinasetusten tekeminen

Jos haluat tarkistaa pelkästään EU-kieleen liittyviä asioita, katso luku EU-kielen tarkistaminen. Jos haluat tarkistaa EU-kielen lisäksi yleisiä suomen kielioppiin liittyviä asioita, katso luku EU-kielen ja kieliopin tarkistaminen.

EU-kielen tarkistaminen

Seuraavassa on ohjeet tarkistinasetusten tekemiseen, jos käytössäsi on
Microsoft Word 2007 tai Microsoft Word 2003.

Microsoft Word 2007
 1. Valitse Office-painike > Wordin asetukset > Tarkistustyökalut (engl. Office Button > Word Options > Proofing).
 2. Valitse Merkitse kielioppivirheet kirjoitettaessa ja Tarkista kielioppi oikeinkirjoitusta tarkistettaessa (engl. Mark grammar errors as you type ja Check grammar with spelling). Jos et halua tarkistaa oikeinkirjoitusta tässä yhteydessä, valitse pelkästään Merkitse kielioppivirheet kirjoitettaessa -asetus.
 3. Valitse Kirjoitustyyli-asetukseksi (engl. Writing style) Omat asetukset (engl. Custom).
 4. Valitse Kirjoitustyyli-kohdan Asetukset-painike (engl. Settings). 1. Valitse sen jälkeen Kielioppiasetukset-ikkunassa Lingsoft Proofreader for EU Language for Finnish. Toiminto on valittu, kun valintaruudussa näkyy valintamerkki.
 2. Varmista, ettei muita valintaruutuja ole valittu. Voit poistaa muut valinnat napsauttamalla hiirellä valintaruutua, niin että valintamerkki poistuu. 1. Valitse OK.
 2. Valitse OK.

Microsoft Word 2003
 1. Valitse Työkalut > Asetukset > Kieliasun tarkistus (engl. Tools > Options > Spelling & Grammar).
 2. Valitse Tarkista kielioppi kirjoitettaessa ja Tarkista kielioppi oikeinkirjoitusta tarkistettaessa (engl. Check grammar as you type ja Check grammar with spelling). Jos et halua tarkistaa oikeinkirjoitusta tässä yhteydessä, valitse pelkästään Tarkista kielioppi kirjoitettaessa -asetus.
 3. Valitse Kirjoitustyyli-asetukseksi (engl. Writing style) Omat asetukset (engl. Custom).
 4. Valitse Kirjoitustyyli-kohdan Asetukset-painike (engl. Settings). 1. Valitse sen jälkeen Kielioppiasetukset-ikkunassa Lingsoft Proofreader for EU Language for Finnish. Toiminto on valittu, kun valintaruudussa näkyy valintamerkki.
 2. Varmista, ettei muita valintaruutuja ole valittu. Voit poistaa muut valinnat napsauttamalla hiirellä kutakin valintaruutua, niin että valintamerkki poistuu. 1. Valitse OK.
 2. Valitse OK.

Nyt voit tarkistaa tekstistä EU-kielelle tyypillisiä asioita. Tämän oppaan luvussa EU-kielen tyypilliset virheet esitellään esimerkkejä niistä virheellisistä ilmaisuista, joita tarkistin etsii tekstistä.

EU-kielen ja kieliopin tarkistaminen

Microsoft Word 2007
 1. Valitse Office-painike > Wordin asetukset > Tarkistustyökalut (engl. Office Button > Word Options > Proofing).
 2. Valitse Merkitse kielioppivirheet kirjoitettaessa ja Tarkista kielioppi oikeinkirjoitusta tarkistettaessa (engl. Mark grammar errors as you type ja Check grammar with spelling). Jos et halua tarkistaa oikeinkirjoitusta tässä yhteydessä, valitse pelkästään Merkitse kielioppivirheet kirjoitettaessa -asetus.
 3. Valitse Kirjoitustyyli-asetukseksi (engl. Writing style) jokin kolmesta valmiiksi asetetusta tyylistä.
 4. Valitse Kirjoitustyyli-kohdan Asetukset-painike (engl. Settings).
 5. Valitse sen jälkeen EU-kielen tarkistamista varten Kielioppiasetukset-ikkunassa Lingsoft Proofreader for EU Language for Finnish. Toiminto on valittu, kun valintaruudussa näkyy valintamerkki.
 6. Valitse OK.
 7. Valitse OK.


Microsoft Word 2003
 1. Valitse Työkalut > Asetukset > Kieliasun tarkistus (engl. Tools > Options > Spelling & Grammar).
 2. Valitse Tarkista kielioppi kirjoitettaessa ja Tarkista kielioppi oikeinkirjoitusta tarkistettaessa (engl. Check grammar as you type ja Check grammar with spelling). Jos et halua tarkistaa oikeinkirjoitusta tässä yhteydessä, valitse pelkästään Tarkista kielioppi kirjoitettaessa -asetus.
 3. Valitse Kirjoitustyyli-asetukseksi (engl. Writing style) jokin kolmesta valmiiksi asetetusta tyylistä.
 4. Valitse Kirjoitustyyli-kohdan Asetukset-painike (engl. Settings).
 5. Valitse sen jälkeen EU-kielen tarkistamista varten Kielioppiasetukset-ikkunassa Lingsoft Proofreader for EU Language for Finnish. Toiminto on valittu, kun valintaruudussa näkyy valintamerkki.
 6. Valitse OK.
 7. Valitse OK.

Nyt voit tarkistaa tekstistä sekä EU-kielelle tyypillisiä asioita että yleisiä kielioppiasioita sen mukaan, minkä tyylin valitsit Kirjoitustyyli-kohdassa. Voit myös itse valita tarkistettavaksi haluamiasi virhetyyppejä tai poistaa valintoja Kieliopin ja tyylin asetukset -kohdassa.

Tekstin tarkistaminen tarkistinohjelmalla

Aloita tekstin tarkistaminen seuraavasti:

Microsoft Word 2007
 • Valitse välilehti Tarkista > Kieliasun tarkistus (engl. Review > Spelling & Grammar). Vaihtoehtoisesti voit painaa F7-pikanäppäintä.

Microsoft Word 2003
 • Valitse Työkalut > Kieliasun tarkistus (engl. Tools > Spelling and Grammar). Vaihtoehtoisesti voit painaa F7-pikanäppäintä.

Lingsoft Proofreader for EU Language alkaa tämän jälkeen tarkistaa tekstiä. Kun tarkistin löytää tekstistä ilmaisun, joka on mahdollisesti virheellinen, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa näet virhettä koskevan selityksen ja korjausehdotuksen.


Tarkistin merkitsee suoraan kirjoitettuun tekstiin mahdolliset tyyli- ja kielioppivirheitä sisältävät ilmaisut vihreillä aaltoviivoilla. Huomaa, että oikeinkirjoituksen tarkistin alleviivaa mahdolliset kirjoitusvirheitä sisältävät sanat punaisella värillä. Yhteen virkkeeseen merkitään vain yksi tyyli- tai kielioppivirhe kerrallaan. Vaikka virkkeessä näkyy vain yksi vihreä alleviivaus, voi virkkeessä olla useitakin virheitä. Seuraava virhe tulee alleviivatuksi sen jälkeen, kun olet ensin korjannut tai hyväksynyt edellisen virheelliseksi merkityn ilmaisun.

Voit saada virhettä koskevan selityksen myös seuraavilla tavoilla:

 • Napsauta vihreällä alleviivattua sanaa hiiren kakkospainikkeella ja lue selitys ja korjausehdotus. Jos selitys ei näy kokonaan, toimi alla olevan ohjeen mukaan.
 • Napsauta vihreällä alleviivattua sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kielioppi (engl. Grammar). Näyttöön avautuu Wordin valintaikkuna, jossa näet virhettä koskevan selityksen ja korjausehdotuksen. Katso luku Virheiden korjaaminen valintaikkunassa.

Virheiden korjaaminen valintaikkunassa

Lingsoft Proofreader for EU Language käyttää tekstin tarkistuksessa Microsoft Wordin kieliasun tarkistuksen valintaikkunaa.

Miten mahdollinen virhe on merkitty?
Valintaikkunan muokkausruudussa näkyy ilmaisu, josta tarkistin on löytänyt jotakin huomautettavaa. Jos kyseessä on EU-kieltä koskeva huomautus, muokkausruudun yläpuolella näkyy teksti Lingsoft Proofreader for EU Language.

Muokkausruudun alapuolella olevassa ruudussa näkyvät selitys ja mahdollinen korjausehdotus.Jos haluat lisätietoja oikeasta ilmaisusta, valitse valintaikkunassa Selitys (engl. Explain). Jos käytät Word 2003:a ja Selitys-painiketta ei ole näkyvissä, varmista, että Wordissa on käytössä Office-avustaja: valitse Ohje > Näytä Office-avustaja (engl. Help > Show the Office Assistant). Office-avustaja näyttää selityksen puhekuplassa. Huomaa, että kaikista virhetapauksista ei ole välttämättä lisätietoja.Miten teen korjaukset?
Voit tehdä haluamasi muutokset virkkeeseen suoraan valintaikkunan muokkausruudussa seuraavasti:

 1. Korjaa sana tai ilmaus.
 2. Valitse Muuta (engl. Change).

Tarkistin hyväksyy muutoksen ja tekee korjauksen tekstiin.

Jos et halua tehdä mitään korjausta, valitse Ohita kerran (engl. Ignore Once). Tarkistin etsii tämän jälkeen seuraavaa mahdollista virhettä.

Lisätietoja valintaikkunan ominaisuuksista saat Wordin omista ohjeista.

Miten keskeytän tekstin tarkistamisen?
Jos haluat keskeyttää tekstin tarkistamisen, valitse ikkunassa Peruuta (engl. Cancel). Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa sulkemispainiketta.

Voit tarkistaa myös vain osan tekstistä valitsemalla asiakirjassa haluamasi tekstialueen. Varmista, että asiakirjan kieli on suomi (ks. lukua Kielen määrittäminen). Kun tarkistin on käynyt läpi valitun tekstin, käyttäjältä kysytään, tarkistetaanko myös jäljelle jäänyt teksti. Voit lopettaa tarkistuksen valitsemalla Ei (engl. No).

Miten tarkistan tekstin uudelleen?
Kun teksti on tarkistettu kerran, tarkistin muistaa, mitä on jo tarkistettu. Jos haluat tarkistaa saman tekstin uudestaan, valitse Office-painike > Wordin asetukset > Tarkistustyökalut > Tarkista asiakirja uudelleen (engl. Office Button > Word Options > Proofing > Recheck Document). Word 2003: Työkalut > Asetukset > Kieliasun tarkistus > Tarkista asiakirja uudelleen (engl. Tools > Options > Spelling & Grammar > Recheck Document).

EU-kielen tyypilliset virheet

EU-kielelle tyypilliset virheet voivat koskea alan terminologiaa ja vakiintuneita ilmaisuja sekä oikeinkirjoitusta ja lauserakenteita. Lingsoft Proofreader for EU Language hakee tekstistä ilmaisuja, jotka voivat olla muodollisesti oikein, mutta niitä ei suositella käytettäväksi EU-kielessä tietyissä yhteyksissä. Alla esimerkkejä virheellisistä ilmaisuista:

Viralliset nimet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankkiryhmä tai lyhennetty muoto: EIP-ryhmä.
Virheellisiä ilmaisuja: Euroopan investointipankin ryhmä, Investointipankkiryhmä, EU-investointipankkiryhmä, EU:n investointipankkiryhmä

Virallinen nimi: Euroopan yhtenäisasiakirja
Virheellisiä ilmaisuja: Euroopan yhteisasiakirja, Euroopan Yhteisasiakirja, Euroopan Yhtenäisasiakirja, SEA, AUE

Vakiintuneet ilmaisut
Vakiintunut ilmaisu: ennalta varautumisen periaate
Virheellisiä ilmaisuja: ennaltavarautumisperiaate, varautumisperiaate, varovaisuusperiaate

Vakiintunut ilmaisu: Euroopan työllisyysstrategia
Virheellisiä ilmaisuja: eurooppalainen työllisyysstrategia, Euroopan työstrategia, eurooppalainen työstrategia

Vakiintuneet kirjoitustavat
Vakiintunut kirjoitustapa: euroalue
Virheellisiä kirjoitustapoja: euro-alue, Euro-alue, Tämä on Euroaluetta.

Suositukset
Suositus: Puhuttaessa siitä, miten eri jäsenvaltioiden tai liittyvien valtioiden erilaiset järjestelmät lähentyvät toisiaan, olisi käytettävä ilmausta lähentyminen vierasperäisen konvergoitumisen tai konvergenssin sijasta.

Suositus: Sopimuksista puhuttaessa on kiinnitettävä huomiota verbin valintaan: sopimus tehdään, sitä ei esimerkiksi säädetä eikä myöskään EU-kielessä mielellään solmita.
Suositeltava ilmaisu: Euroopan unionista tehty sopimus
Vältettäviä ilmaisuja: Euroopan unionista solmittu sopimus, Euroopan unionista säädetty sopimus

Ongelmatilanteita

Tarkistin merkitsee lähes kaikki tekstin sanat virheellisiksi.

Tarkista, että asiakirjan kieleksi on valittu suomi.

Microsoft Word 2007: Valitse välilehti Tarkista > Määritä kieli > suomi (engl. Review > Proofing > Set Language > suomi).

Microsoft Word 2003: Valitse Työkalut > Kieli > Määritä kieli > suomi (engl. Tools > Language > Set Language > suomi).

Tarkistin ei merkitse yhtään sanaa virheelliseksi.

Varmista, että tarkistin on käytössä. Katso tämän oppaan lukua EU-kielen tarkistaminen.

Jos olet jo tarkistanut tekstin kerran, tarkistin muistaa edellisen tarkistuksen ja ohitetut sanat, eikä enää huomauta samoista ilmaisuista. Jos kuitenkin haluat tarkistaa tekstin uudelleen, katso ohjeet luvusta Miten tarkistan tekstin uudelleen?

Tarkistin ei merkitse virkkeessä kaikkia EU-kielelle tyypillisiä virheitä.

Yhteen virkkeeseen merkitään vain yksi tyyli- tai kielioppivirhe kerrallaan. Vaikka virkkeessä näkyy vain yksi vihreä alleviivaus, voi virkkeessä olla useitakin virheitä. Seuraava virhe tulee alleviivatuksi sen jälkeen, kun olet ensin korjannut tai hyväksynyt edellisen virheelliseksi merkityn ilmaisun.

Huomaa, että oikeinkirjoituksen tarkistin on voinut merkitä punaisella alleviivauksella sellaisen sanan, joka on virheellinen myös EU-kielessä. Vihreä alleviivaus tulee näkyviin vasta, kun olet ensin korjannut tai hyväksynyt oikeinkirjoituksen tarkistimen merkitsemän ilmaisun.

Huomaa myös, että oikeinkirjoituksen tarkistimen antamat korjausehdotukset voivat poiketa Lingsoft Proofreader for ICT Language -tarkistimen antamista ehdotuksista.

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.