Strategisk information med branschuppföljning

Information som är viktig för företagen ur en strategisk och operativ synvinkel ligger splittrad mellan flera olika källor. Det kan ta en stor del av arbetstiden när man måste följa upp dem. Med hjälp av Lingsofts Agentum-tjänst kan man automatisera rutinuppgifter i anslutning till insamling av information. 

I verksamhetsledning och i expertarbete är det viktigt att vara medveten om vad som händer i branschen och om verksamhetsutsikterna samt att hålla sig ajour med konkurrenternas verksamhet. Information som är viktig ur strategisk och operativ synvinkel ligger dock splittrad mellan flera källor. Om man följer dem sporadiskt, utan ordentliga verktyg, kan det ta upp en stor del av arbetstiden eller så kan man helt missa viktig information. 

Lingsoft kompletterade sitt utbud av lösningar inom sökbarhet och informationssökning hösten 2017 genom att köpa upp Agentum Technologies Oy, ett företag specialiserat på medie- och branschuppföljning. I och med det fick vi tillgång till gedigen expertis inom sökteknologi. Med hjälp av tjänsten Lingsoft Agentum kan man automatisera rutinuppgifter i anslutning till insamling av information, och på så sätt frigöra experternas tid till mer produktiv verksamhet.

Koll på upphandlingar 

Lingsofts Agentum-tjänst har en bred uppsättning kunder, alltifrån små och medelstora företag till börsnoterade bolag från många olika branscher: exempelvis Hartwall, Pihlajalinna, YIT och Lassila&Tikanoja förlitar sig på Agentum. Det dessa företag har gemensamt är att de behöver aktuell och väsentlig information till stöd för sin operativa verksamhet. 

Vår lösning består av skräddarsydd medie- och branschuppföljning på hög nivå, som gör att företaget enkelt kan få en aktuell överblick över vad som händer i den egna branschen. En av våra mest populära tjänster är Agentum Hilma Monitor, som följer arbets- och näringsministeriets HILMA-databas. Tjänsten kan kompletteras med uppföljning av EU:s upphandlingsannonser i TED

Lösningen skräddarsys för varje kund genom att lägga till sökkriterier i tjänsten, antingen sökord eller CPV-koder som används för att specificera upphandlingsannonser. De upphandlingsannonser som hittas med de valda sökkriterierna skickas med e-post i form av en sammanställning exempelvis en gång om dagen. Sökresultaten i tjänsten kan även läsas i webbläsaren. 

Genom tjänsten Agentum Hilma Monitor kan man automatisera den manuella genomgången av upphandlingsannonser. Förutom att tjänsten sparar tid för experter hjälper den också företaget att försäkra sig om att de verkligen fått information om alla viktiga upphandlingar och försäljningsmöjligheter. En effektiv branschuppföljning möjliggör informationsledning och strategisk utveckling av verksamheten. 

Andra tjänster som vi erbjuder är uppföljningstjänsten för operativ information Agentum Enterprise och medieuppföljningstjänsten Agentum Media Monitor. Kontakta oss så diskuterar vi tillsammans vilken som är den bästa uppföljningstjänsten för din organisation.