Från tal till text: Transkribering

Högskolorna och det övriga vetenskapssamfundet använder transkribering för att omvandla ljud- och videomaterial till textdata, som är enklare att använda som hjälpmedel i vetenskaplig forskning. Förutom olika intervjuundersökningar har coronapandemin avsevärt ökat antalet gruppdiskussioner och webbinarier som hålls via video, det är också möjligt att skicka till exempel Teams-möten i form av videoinspelningar för transkribering.