Kvalitetsverktyg för textbehandling inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsenheternas sätt att producera patientdokumentation är mycket brokigt. En del organisationer har lagt ut alla sina dikteringsarbeten på entreprenad till andra yrkespersoner, en del använder sina egna texthanterare och en del av dem använder en hybridmodell kombinerad av dessa. Dessutom produceras patientdikteringar med hjälp av taligenkänning, vilket kan vara organisationens enda, primära eller sekundära sätt att dokumentera. Oavsett metod är det främsta målet i alla metoder att göra registreringar med snabba genomloppstider och text av hög kvalitet.

Lingsoft hjälper finländska riksdagens protokollbyrå arbeta på distans med hjälp av taligenkänning

Lingsoft hade i början av april nöjet att inleda ett unikt samarbete: Vi hjälper den finländska riksdagens protokollbyrås experter att arbeta på distans med hjälp av Lingsofts taligenkänningsstjänst. Protokollbyrån har på grund av de rådande undantagsförhållandena övergått till distansarbete, och vår taligenkänningstjänst står till deras förfogande fram till slutet av juni.