Medieöversättning – känt från TV

media - boy from behind before tv.jpg

Medieöversättning är för oss i Norden bokstavligen känt från TV sedan många decennier tillbaka. Många anser att det är hemligheten bakom nordbornas goda språkkunskaper: när man tittar på ett program på ett främmande språk som är bra översatt får man samtidigt bada i ursprungslandets språk och kultur, vilket i synnerhet främjar inlärning av det talade språket.

Inom organisationskommunikation är medieöversättning dock främst ett kostnadseffektivt sätt att förmedla multimedieinnehåll till internationella målgrupper. Det innebär att en marknadsföringsvideo eller instruktionsvideo eller en inspelning av ett seminarium med undertexter på målspråken räcker för att nå användare över hela världen.

Vi undertextar TV-program, marknadsförings- och instruktionsvideor, nyhetsklipp, videobloggar och webbseminarier på målgruppens språk. Vid behov producerar vi naturligtvis även ett ljudspår med tal på målgruppens språk, så kallad voice over. 

Lingsoft har tillhandahållit medieöversättningar till Rundradion till finska, svenska och engelska sedan 2015. Läs mer om Lingsofts undertextningsprocess med stöd av språkteknologi här.