Tal i rutan: hur uppstår bra programtextning?

nainen katsoo tv-ohjelmaa, jossa on tekstitys

Lingsoft har tillhandahållit programtextning på finska och svenska ända sedan 2011, och jag har själv fått vara med sedan starten. Programtextning är textning på samma språk – exempelvis textning på finska av finskspråkiga program och textning på svenska av svenskspråkiga program. Programtextning är till för alla som av någon anledning inte hör talet eller av annan anledning följer programmet utan ljud.

Varför behövs textning?

Textning har en viktig roll i att skapa ett jämlikt och tillgängligt samhälle. Utan textning har inte alla lika möjligheter att följa händelser och fenomen i samhället.

Idag publiceras det allt fler videor och man har inte alltid hörlurar med sig. Med hjälp av programtextning kan man titta på inspelningar även på bussen, tåget eller i ett öppet kontorslandskap utan att störa andra.

Hur är bra programtextning?

Bra programtextning handlar inte om att direkt överföra tal till skriven text. Det skulle vara tungt att följa programtextningen om man tog med allt tal i skrift i rutan. Därför är det viktigt att vara koncis och att ändra om i meningsbyggnaden när det behövs. I bra programtextning härmar texten i rutan talet, men den skrivna texten är lätt att förstå.

Innehållet i programmet och målgruppen avgör vilka metoder som används för att uttrycka talet och på vilket sätt man använder talspråkliga uttryck.

Om personen inte hör talet i programmet vet hen inte heller när man byter talare. Det måste man ta hänsyn till i textningen, så att tittaren hänger med i det som händer.
Man måste också tala om för tittaren om det kommer andra ljud i inspelningen som är viktiga för att kunna följa programmet. Det kan till exempel handla om ett skratt, en röst eller en telefon som ringer.

 

Bra programtextning skapas bäst i samarbete mellan människa och maskin

I programtextning använder sig Lingsoft av sin egen taligenkänning, som gör en preliminär textning av videon. Denna förtextning innehåller förutom en transkribering av talet i programmet även preliminär tidsinställning och replikfördelning. På det sättet kan programtextaren fokusera på att förkorta talet så att det blir lätt att läsa som text i rutan och fila på språkdräkten och tidsinställningen så att de motsvarar de kvalitetskrav som ställs på programtextningen. Automatisk taligenkänning fungerar särskilt bra för program som har ett färdigt manus, som exempelvis barnprogram eller dokumentärfilmer med speaker, och det sparar mycket tid jämfört med att behöva texta allt från början.
 

Kvaliteten på programtextningen är viktig för oss på Lingsoft och vi har varit med i en nationell arbetsgrupp som tar fram enhetliga kvalitetsrekommendationer för programtextning. Kvalitetsrekommendationerna hittar du här (på finska).
 

Kontakta oss så berättar vi mer om programtextning och våra övriga tillgänglighetstjänster.

 

Lotta Lehto
Servicekoordinator för programtextning, Lingsoft

Back to blog