HAKUJEN LAVENNUKSELLA JA TÄSMENNYKSELLÄ TIEDOT LÖYTYVÄT

Lingsoftin teknologia helpottaa Tilastokeskuksen sisältöjen löytymistä laventamalla ja täsmentämällä hakuja.

Vuonna 1865 perustettu Tilastokeskus on ainoa suomalainen viranomainen, joka on perustettu tilastointia varten. Se tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista ja on tilastoalan merkittävä kansainvälinen toimija. Tilastokeskus yhdistää tietoaineistot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja tietopalveluiksi. 

Se tukee demokraattista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä tutkimusta tuottamalla yhteiskuntaoloja kuvaavia luotettavia tilastoja, selvityksiä ja aineistoja. Tilastokeskus kehittää valtion tilastotointa yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa. Viraston palveluksessa on noin 900 eri alojen asiantuntijaa Helsingissä ja haastattelijoina eri puolilla maata.

Tilastokeskuksen tehtävinä on: laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä; kerätä ja ylläpitää yhteiskuntaa kuvaavia tietoaineistoja; hoitaa tietopalvelua ja edistää tilastotiedon käyttöä; kehittää tilastomenetelmiä ja tehdä tilastojen kehittämistä palvelevaa tutkimustyötä; huolehtia valtion tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa; koordinoida kansallista tilastointia ja osallistua Suomen kansainväliseen tilastoyhteistyöhön ja koordinoida sitä.

Lingsoftin teknologialla tieto löytyy tehokkaasti

Lingsoftin hakulavennus laajentaa hakutulosta, koska se tunnistaa sanojen taivutusmuodot ja näin antaa aina tulokseksi haetun sanan kaikki eri esiintymismuodot aineistossa. Koska tämä samalla tuo esiin ei-toivottuja hakutuloksia, voidaan Lingsoftin teknologialla vielä täsmentää hakua huomioimalla mm. se, missä yhteydessä ko. sana tai termi esiintyy. Tämä taas auttaa poistamaan epäolennaiset ja väärät hakutulokset. Näin etsitty tieto löytyy varmemmin ja tehokkaammin.

Lingsoftin hakujen lavennus ja täsmennys

Lingsoft tarjoaa hakukoneisiin ja arkistointijärjestelmiin ratkaisuja, jotka omalta osaltaan helpottavat oikeiden asioiden löytymistä. Keskeisin on teksteissä esiintyvien sanojen perusmuotoon palauttaminen Lingsoftin kielianalysaattorin avulla. Käytämme tästä nimitystä hakulavennus, sillä nämä perusmuodossa olevat sanat laventavat haun piiriin myös ne tekstit, joissa hakusana ei välttämättä esiinny juuri hakukriteerin mukaisessa taivutusmuodossa. Perusmuotoon palautus tehdään aina tekstin hakuindeksoinnin yhteydessä, mutta lavennusta voidaan täydentää myös itse hakusanojen perusmuotoon palautuksella (ns. kaksinkertainen lavennus). Lingsoft Search Expander soveltuu sekä yksittäisillä sivuilla käytettäväksi että suurten arkistojen indeksointiin. Hakulavennus on saatavilla useilla eri kielillä, esimerkiksi suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi, saksaksi, englanniksi ja venäjäksi.

Koska Lingsoftin kielianalysaattori tuottaa tekstissä faktisesti esiintyvien sanojen kaikki sen löytämät mahdolliset analyysitulkinnat, voidaan perussanaindeksiä täsmentää Lingsoftin teknologialla, joka poistaa kielianalysaattorin tuottamasta analyysistä epätodennäköisiä vaihtoehtoja. Usein hyvin muotoillun lauseen kaikille sanoille saadaan tällä tavalla yksikäsitteinen analyysi.

 

Back to news