SUOMEN TOISEKSI LUETUIN SANOMALEHTI LUOTTAA LINGSOFTIN KIELENTARKISTIMIIN

Viestilehtien toimitusjärjestelmänä on Infomakerin Newspilot-järjestelmä, jonka kautta toimituksella on käytössään myös Lingsoftin kielentarkistimet.

Viestilehdet Oy on Suomen johtava maaseutuun liittyvien sisältöjen tuottaja, jonka päätuotteita ovat sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus sekä aikakauslehdet Koneviesti ja Aarre. Yrityksen pääjulkaisu, Maaseudun Tulevaisuus on kolme kertaa viikossa ilmestyvä, maaseudun elinkeinoihin, kulttuuriin ja harrastuksiin keskittyvä erikoissanomalehti. Se on tilattavista sanomalehdistä Suomen toiseksi luetuin (336 000 lukijaa, KMT 2014) ja sen levikki on 78 899 kpl (LT 2014). Lehden liitteinä ilmestyvät 11 kertaa vuodessa kuukausiliite Kantri sekä Suomalainen Maaseutu. Viestilehdet työllistää noin sata viestintäalan ammattilaista.

Korkeatasoiset kielentarkistimet sisällöntuottajien tukena

Lingsoftin suomen oikoluku ja kieliopintarkistus sekä omien kirjoitussääntöjen luomisen mahdollistava työkalu ovat Viestilehtien toimituksen tukena heidän päivittäisessä työssään. Näin toimittajat voivat keskittyä olennaiseen – hyvän ja mielenkiintoisen sisällön tuottamiseen maaseudulla asuville ja maaseudusta ja sen kulttuurista kiinnostuneille ihmisille. Kiinnostava sisältö ei riitä, vaan sen on oltava hyvin ja oikein kirjoitettua. Näin viesti menee halutun laisena perille. Oikeinkirjoitettu sisältö myös löytyy helpommin Viestilehtien arkistoista. 

Lingsoftin oikoluku ja kieliopintarkistin

Sanasta sanaan tekstiä tarkistava oikeinkirjoituksen tarkistin on helppokäyttöinen ja nopeasti reagoiva apuväline esim. lyöntivirheiden havaitsemiseen. Yksinkertaisimmillaan oikeinkirjoituksen tarkistin perustuu sanalistalle, johon tekstissä esiintyviä sanoja verrataan. Tällaiset tarkistimet toimivat kohtalaisen hyvin kielissä, joissa sanat eivät taivu ja joissa niistä ei muodosteta yhdyssanoja. Morfologisesti monimutkaisemmissa kielissä sanastopohjaiset tarkistimet ovat kuitenkin avuttomia. Lingsoftin ainutlaatuiset ja aikanaan vallankumoukselliset kielianalysaattorit mahdollistavat korkealaatuisten tarkistimien kehittämisen myös sellaisille kielille kuin suomi, jossa sanojen taivutusmuodot ja yhdyssanojen suhteellisen vapaa muodostaminen loisivat mahdottoman laajan sanalistan. 

Lingsoftin kielianalyysimallia on sovellettu tutkimuksellisesti lähes sataan kieleen. Lingsoft on tuottanut oikeinkirjoituksen tarkistimet suomelle, ruotsille, norjalle (bokmål ja nynorsk), tanskalle, saksalle, englannille ja swahilille.

Lingsoft on kehittänyt kielianalyysinsä pohjalle kieliopintarkistimia suomelle, ruotsille, norjalle (bokmål) ja tanskalle. Kieliopintarkistimen menetelmälliset mahdollisuudet eivät rajoitu kielioppiin, vaan sillä voidaan kehittää monenlaisia tekstin tyylillisiä piirteitä havainnoivia tarkistimia kuten Lingsoftin suomenruotsin ns. finlandismeihin reagoiva Lingsoft Svefix ja mm. ohjelmistolokalisoijille ja teknisille kirjoittajille tarkoitettu Microsoftin suomen kielen tyylioppaan sääntöihin perustuva Lingsoft Proofreader for Microsoft Style.

Lingsoftin kirjoitustyylin tarkistin, Writing Rules

Lingsoftin kehittämällä sääntökirjoitustyökalulla on mahdollista kerätä termejä ja ilmaisuja, joita halutaan käyttää johdonmukaisesti joidenkin muiden termien tai ilmaisujen sijaan. Näistä voidaan sitten helposti rakentaa uusi säännöstö, joka osana Lingsoftin kieliopintarkistinta ilmoittaa vääristä termeistä tai ilmaisuista ja tarjoaa oikeaa, sovittua termiä tai ilmaisua ja selityksen sille miksi tätä tulee käyttää. 

 

Back to news