Litteroijia suomen-, englannin- ja ruotsinkielisille haastattelunauhoitteille

Lingsoft on täyden palvelun kielitalo, Suomen ja Pohjoismaiden johtava kielipalvelujen ja kieliteknologiaratkaisujen toimittaja. Tarjoamme monipuolisia palveluja ja ratkaisuja sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin, käsittelyyn, tuottamiseen ja hallintaan. Olipa haasteena monikielisyys, vuorovaikutteisuus, saavutettavuus, ymmärrettävyys, löydettävyys, tuottavuus, tehokkuus tai laatu, kaiken keskiössä on kieli – teksti, puhe ja merkitykset.

Lingsoftilla on yli 30 vuoden kokemus monikielisen viestinnän palveluista aina Suomen julkishallinnon ja EU-toimielinten käännöksistä ohjelmistolokalisointiin ja sisällöntuotantoon. Asiakkaiden saavutettavuusvaatimuksiin Lingsoft vastaa tarjoamalla videotekstitys- ja litterointipalveluita.

Etsimme nyt uusia litteroijia kirjoittamaan puhtaaksi suomen-, englannin- ja ruotsinkielisiä haastattelunauhoitteita.

Litteroitavien haastattelunauhojen puhe litteroidaan sanatarkasti säilyttäen puhekielisyys. Litterointitarkkuudesta riippuen myös puheessa olevat täytesanat, äännähdykset ja tauot saatetaan merkitä. Haemme tehtävään tarkasti ja nopeasti kirjoittavia osa-aikaisia työntekijöitä. Työtä tehdään etätyönä (ei kuitenkaan ulkomailta käsin), ja perehdytys työhön tapahtuu Turun toimistollamme tai tarvittaessa etänä.

Lingsoft hyödyntää suomenkielisten litterointien tuottamisessa yrityksen omaa puheentunnistusteknologiaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että litteroija saa työstettäväkseen puheentunnistuksella laaditun esilitteraatti, josta lopullinen litterointi muokataan.

Suomen- ja ruotsinkielisten nauhoitteiden litteroinnissa edellytämme kielen natiivipuhujaa.

Toivomme sinulta

  • kymmensormijärjestelmän tehokasta hallintaa ja nopeaa kirjoitustaitoa
  • hyviä tiedonhankintataitoja ja uteliaisuutta uusien asioiden opetteluun
  • huolellisuutta, luotettavuutta ja hyvää suomen, englannin tai ruotsin kielen taitoa
  • kykyä ja halua ymmärtää erilaisia puhetyylejä ja murteita
  • kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ajanhallintaan
  • ennakkoluulottomuutta uusia työtapoja kohtaan.

Eduksi on myös

  • aiempi litterointi- tai sanelunpurkukokemus
  • hyvä yleissivistys tai erikoisosaaminen esimerkiksi valtio- tai yhteiskuntatieteistä.

Litteroitavien haastattelujen kautta pääset kehittämään yleissivistystäsi laajasti eri ammattialoilta sekä kartuttamaan sanavarastoasi. Tarjoamme sinulle monipuolisen ja haastavan työn dynaamisessa tiimissämme. Saat näköalapaikan kieliteknologian uusimpiin sovelluksiin sekä mahdollisuuden osallistua kiinnostaviin kehityshankkeisiin.

Kiinnostuitko? Lähetä hakemus ja CV osoitteeseen mari.rannanautio@lingsoft.fi. Kirjoita sähköpostiviestin otsikkokenttään “Litteroija - Etunimi Sukunimi”. Mainitse hakemuksessasi, minkä kielen/kielten litteroimisesta olet kiinnostunut.

Tehtävää koskevat kysymykset voit lähettää myös osoitteeseen mari.rannanautio@lingsoft.fi. Kirjoita tällöin sähköpostiviestin otsikkokenttään “Litteroija”.

Yhteistyöterveisin
Lingsoft