Lingsoft mukana Turun Eurooppa-foorumilla

Turun Eurooppa-foorumi järjestetään 30.8. - 1.9.2018 keskellä Turkua, Hansa-korttelissa. Siellä tapaavat ihmiset elämän eri osa-alueilta: poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämä, työmarkkinajärjestöt, asiantuntijat ja kansalaiset. Seminaareissa, paneelikeskusteluissa, kyselytunneilla ja kansalaiskeskusteluissa käydään rakentavaa vuoropuhelua Euroopasta ja Euroopan unionin merkityksestä ja kehityksestä.
 
Lingsoft on mukana Eurooppa-foorumissa  keskustelemassa monikielilisyyden ja saavutettavuuden toteutumisesta EU:ssa.
 
Monikielisyys ja monikulttuurisuus ovat EU:n keskeisiä arvoja, jotka on kirjattu unionin perussopimuksiin. Kielellinen tasavertaisuus on myös unionin toiminnan edellytys: kun tieto on tasapuolisesti kaikkien EU-kansalaisten saatavilla, kansalaisten on helpompi lähestyä päättäjiä ja toimielimiä, mikä tukee demokratian, osallisuuden ja avoimuuden periaatteita.
 
Myös digitaalisten palvelujen saavutettavuus on nostettu keskeiseksi yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi sekä Suomessa että EU:n tasolla. Saavutettavuuslainsäädännön avulla pyritään takaamaan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua digitaalisen yhteiskunnan toimintaan ja näin edistämään osallisuutta ja ehkäisemään syrjäytymistä.
 
Lingsoftin kielenhallintaratkaisut ja kielipalvelut auttavat saavuttamaan näitä tavoitteita. Tule juttelemaan Eurooppa-torille Hansa-torin ensimmäiseen kerrokseen, ja kerro meille, mitä tiedon ja palvelujen saavutettavuus sinulle merkitsee!
 
Tutustu Eurooppa-foorumin ohjelmaan täällä: https://www.europeforum.fi/ohjelma
 
Tutustu Lingsoftin saavutettavuuspalveluihin ja -ratkaisuihin osoitteessa: https://www.lingsoft.fi/ratkaisut/saavutettavuus