Nyheter

Esbo stad börjar använda Lingsofts lösning för taligenkänning

Esbo stad har valt Lingsoft Language Services Ab som leverantör av en lösning för taligenkänning som ska användas av yrkesprofessionella inom social- och hälsosektorn. Avtalet gäller tills vidare och anskaffningens uppskattade värde är 540 000 euro under fyra år. Målet är att lösningen för taligenkänning ska minska behovet av textbehandling samt effektivera uppgörandet av patientjournaler.

Lingsoft partner på IBM:s evenemang Think Helsinki 1.11.2018

Lingsoft är en av samarbetspartnerna på IBM:s evenemang Think Helsinki 2018. Med hjälp av mötestjänsten Think'n'meet kan du boka en tid hos våra experter och träffa dem på tu man hand. På vår pop up-avdelning kan du själv se vad du kan få ut av textdata med hjälp av IBM:s teknik som Lingsoft stöder. Vi presenterar också våra lösningar för taligenkänning under dagens lopp. Välkommen med!