Nyheter

Europeiska kommissionens översättningsavtal för finska och svenska till Lingsoft

Lingsoft Language Services Ab har vunnit Europeiska kommissionens ramavtal om översättningstjänster till finska och svenska. Avtalet är värt 5 miljoner euro. Inom ramen för avtalen som knyts med Europeiska kommissionen levererar Lingsoft översättningar av kommissionens dokument till finska och svenska fram till våren 2024. De fyraåriga avtalen träder i kraft den 1 juli 2020 och deras värde är sammanlagt 5 miljoner euro.

Lingsoft hjälper finländska riksdagens protokollbyrå arbeta på distans med hjälp av taligenkänning

Lingsoft hade i början av april nöjet att inleda ett unikt samarbete: Vi hjälper den finländska riksdagens protokollbyrås experter att arbeta på distans med hjälp av Lingsofts taligenkänningsstjänst. Protokollbyrån har på grund av de rådande undantagsförhållandena övergått till distansarbete, och vår taligenkänningstjänst står till deras förfogande fram till slutet av juni.

Lingsoft partner på IBM:s evenemang Think Helsinki 29.10.2019

Lingsoft deltar igen som IBM-partner i det årliga Think Summit-evenemanget på Helsingfors Messukeskus mässcenter den 29.10. På plats berättar IBM och dess partners om banbrytande teknologier och hur de kan utnyttjas inom olika branscher. Vid Lingsofts egen popup-avdelning kan du bekanta dig med hur man kan analysera textdata med Lingsofts och IBM:s teknologier i kombination. Under dagen kommer vi också att presentera våra taligenkänningslösningar. Välkommen!

Lingsoft med i utveckling av lösning som gått till final i EU:s tävling för digitala tjänster

Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-fullmakter och -servicedatalager har gått till final i Europeiska unionens tävling för digitala tjänster Sharing and Reuse. Tävlingen söker efter innovativa och effektiva tjänster och program för den offentliga förvaltningen. För Lingsoft betyder finalplatsen mycket, eftersom företaget har tillhandahållit lösningen som går under arbetsnamnet Laatuagentti (Kvalitetsagent) till Befolkningsregistercentralen. Tävlingens jury lyfte särskilt fram servicedatalagrets textgranskning som bygger på Lingsofts språkteknologi. Textgranskningen används för att förbättra tjänstens språkliga tillgänglighet.

Lingsoft enda finländska företag på listan över världens 100 största språktjänstföretag

Amerikanska konsultföretaget Nimdzi Insights LLC har publicerat en omfattande rapport över världens största språktjänstföretag utifrån intervjuer och undersökningar. Lingsoft är med på listan över världens 100 största språktjänstföretag som enda finländska företag. Lingsoft har stigit med fem platser från förra året, och vi är nu världens 80:e största språktjänstföretag med en omsättning på cirka 12,8 miljoner euro (14,5 miljoner dollar). Dessutom är Lingsoft ett av de 30 företag med en omsättning över 10 miljoner dollar (8,8 miljoner euro) som ökade sin omsättning snabbast. 

Lingsoft en av vinnarna i PTS innovationstävling: tillgängliga webbsändningar och bättre tittarupplevelse med hjälp av språkteknologi som målsättning

Långt ifrån alla digitala medier är idag tillgängliga, och miljontals människor i Norden exkluderas när det saknas undertexter och andra tillgänglighetslösningar för webbsändningar. Lingsoft är en av vinnarna i Svenska Post- och Telestyrelsens (PTS) femtonde innovationstävling. Målsättningen med vårt projekt är att skapa innovativa lösningar för inkluderande och tillgängliga tittarupplevelser med hjälp av språkteknologier.

Suomi.fi förbättras automatiskt: Lingsoft och Befolkningsregistercentralen förbättrar den språkliga tillgängligheten med hjälp av språkteknologi

Tillgänglighet i webbtjänster är viktigt för den finländska Befolkningsregistercentralen, och beaktas i alla skeden i utvecklingen av Suomi.fi. Befolkningsregistercentralen har som första aktör i Finland beslutat att ta i bruk en automatisk kontroll av tillgängligheten i textinnehållet i Suomi.fi-tjänsterna. I november 2018 levererar Lingsoft en lösning till Befolkningsregistercentralen som hjälper offentliga tjänsteleverantörer att skriva förståeliga, felfria och tillgängligare tjänstebeskrivningar.