Nyheter

Lingsoft en av vinnarna i PTS innovationstävling: tillgängliga webbsändningar och bättre tittarupplevelse med hjälp av språkteknologi som målsättning

Långt ifrån alla digitala medier är idag tillgängliga, och miljontals människor i Norden exkluderas när det saknas undertexter och andra tillgänglighetslösningar för webbsändningar. Lingsoft är en av vinnarna i Svenska Post- och Telestyrelsens (PTS) femtonde innovationstävling. Målsättningen med vårt projekt är att skapa innovativa lösningar för inkluderande och tillgängliga tittarupplevelser med hjälp av språkteknologier.

Suomi.fi förbättras automatiskt: Lingsoft och Befolkningsregistercentralen förbättrar den språkliga tillgängligheten med hjälp av språkteknologi

Tillgänglighet i webbtjänster är viktigt för den finländska Befolkningsregistercentralen, och beaktas i alla skeden i utvecklingen av Suomi.fi. Befolkningsregistercentralen har som första aktör i Finland beslutat att ta i bruk en automatisk kontroll av tillgängligheten i textinnehållet i Suomi.fi-tjänsterna. I november 2018 levererar Lingsoft en lösning till Befolkningsregistercentralen som hjälper offentliga tjänsteleverantörer att skriva förståeliga, felfria och tillgängligare tjänstebeskrivningar.

Esbo stad börjar använda Lingsofts lösning för taligenkänning

Esbo stad har valt Lingsoft Language Services Ab som leverantör av en lösning för taligenkänning som ska användas av yrkesprofessionella inom social- och hälsosektorn. Avtalet gäller tills vidare och anskaffningens uppskattade värde är 540 000 euro under fyra år. Målet är att lösningen för taligenkänning ska minska behovet av textbehandling samt effektivera uppgörandet av patientjournaler.

Lingsoft partner på IBM:s evenemang Think Helsinki 1.11.2018

Lingsoft är en av samarbetspartnerna på IBM:s evenemang Think Helsinki 2018. Med hjälp av mötestjänsten Think'n'meet kan du boka en tid hos våra experter och träffa dem på tu man hand. På vår pop up-avdelning kan du själv se vad du kan få ut av textdata med hjälp av IBM:s teknik som Lingsoft stöder. Vi presenterar också våra lösningar för taligenkänning under dagens lopp. Välkommen med!