Nyheter

Lingsoft är ett av världens största språkserviceföretag

Det amerikanska konsultföretaget Nimdzi har publicerat en rapport över världens hundra största språkserviceföretag 2021. Rapporten bygger på enkätundersökningar och ekonomiska uppgifter som företagen har publicerat. I rapporten är Lingsoft med som det enda finländska företaget och ett av sju nordiska företag bland de hundra största leverantörerna av språktjänster i världen. Lingsoft har hållit sin ställning på TOP100-listan under flera år. 

Lingsoft har beviljats Nyckelflaggan

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Lingsoft Language Services Ab i Helsingfors och Åbo märket Nyckelflaggan som tecken på en tjänst som är producerad i Finland och som sysselsätter folk i Finland. Till de språktjänster som Lingsoft producerar hör bland annat översättningstjänster, innehållsproduktionstjänster, textningstjänster, dikteringstjänster och språktjänster.

Europeiska kommissionens översättningsavtal för finska och svenska till Lingsoft

Lingsoft Language Services Ab har vunnit Europeiska kommissionens ramavtal om översättningstjänster till finska och svenska. Avtalet är värt 5 miljoner euro. Inom ramen för avtalen som knyts med Europeiska kommissionen levererar Lingsoft översättningar av kommissionens dokument till finska och svenska fram till våren 2024. De fyraåriga avtalen träder i kraft den 1 juli 2020 och deras värde är sammanlagt 5 miljoner euro.

Lingsoft hjälper riksdagens protokollbyrå arbeta på distans med hjälp av taligenkänning

Lingsoft hade i början av april nöjet att inleda ett unikt samarbete: Vi hjälper riksdagens protokollbyrås experter att arbeta på distans med hjälp av Lingsofts taligenkänningsstjänst. Protokollbyrån har på grund av de rådande undantagsförhållandena övergått till distansarbete, och vår taligenkänningstjänst står till deras förfogande fram till slutet av juni.

Lingsoft partner på IBM:s evenemang Think Helsinki 29.10.2019

Lingsoft deltar igen som IBM-partner i det årliga Think Summit-evenemanget på Helsingfors Messukeskus mässcenter den 29.10. På plats berättar IBM och dess partners om banbrytande teknologier och hur de kan utnyttjas inom olika branscher. Vid Lingsofts egen popup-avdelning kan du bekanta dig med hur man kan analysera textdata med Lingsofts och IBM:s teknologier i kombination. Under dagen kommer vi också att presentera våra taligenkänningslösningar. Välkommen!

Lingsoft med i utveckling av lösning som gått till final i EU:s tävling för digitala tjänster

Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-fullmakter och -servicedatalager har gått till final i Europeiska unionens tävling för digitala tjänster Sharing and Reuse. Tävlingen söker efter innovativa och effektiva tjänster och program för den offentliga förvaltningen. För Lingsoft betyder finalplatsen mycket, eftersom företaget har tillhandahållit lösningen som går under arbetsnamnet Laatuagentti (Kvalitetsagent) till Befolkningsregistercentralen. Tävlingens jury lyfte särskilt fram servicedatalagrets textgranskning som bygger på Lingsofts språkteknologi. Textgranskningen används för att förbättra tjänstens språkliga tillgänglighet.

Lingsoft enda finländska företag på listan över världens 100 största språktjänstföretag

Amerikanska konsultföretaget Nimdzi Insights LLC har publicerat en omfattande rapport över världens största språktjänstföretag utifrån intervjuer och undersökningar. Lingsoft är med på listan över världens 100 största språktjänstföretag som enda finländska företag. Lingsoft har stigit med fem platser från förra året, och vi är nu världens 80:e största språktjänstföretag med en omsättning på cirka 12,8 miljoner euro (14,5 miljoner dollar). Dessutom är Lingsoft ett av de 30 företag med en omsättning över 10 miljoner dollar (8,8 miljoner euro) som ökade sin omsättning snabbast.