Nyheter

Lingsoft fortsätter som översättningspartner till Institutet för hälsa och välfärd

Lingsoft har vunnit Institutet för hälsa och välfärds (THL) upphandling av offentliga översättningstjänster, som består av tre delområden: allmänna översättningar för social- och hälsovårdssektorn, översättningar av informationshantering inom social- och hälsovården och rättsmedicinska översättningar. De viktigaste språkparen i översättningsarbetet är finska-svenska och finska-engelska, men vid behov levererar Lingsoft översättningar till alla språk som THL behöver, till exempel samiska, estniska eller arabiska.

I projektet Necoverse överskrider skeppsbyggnaden land- och språkgränserna med hjälp av virtuell verklighet

The Necoverse project creates virtual environments to support shipbuilding. Graphical drawing of the shipyard: two large cranes and a modern cruise ship to be built.

Lingsoft deltar i det tvååriga Necoverse-projektet, där man med hjälp av virtuell teknik skapar olika interaktiva virtuella miljöer för varvens och skeppsbyggnadens utbildnings-, planerings- och distansfunktioner.

Projektet är en del av Meyer Turkus NEcOLEAP-lokomotivekosystem, som har som mål att skapa ett klimatneutralt kryssningsfartygskoncept. Det räcker inte att själva fartyget är klimatneutralt, även byggprocessen och -miljön ska nå samma mål.

Information tillhör alla – Lingsoft deltar återigen på Europaforumet i Åbo 30.8–1.9.2023

Europaforum arrangeras redan för sjätte gången i Åbo och även i år deltar Lingsoft i produktionen av evenemanget. Lingsoft levererar tillgänglighetstjänster till forumets arrangörer och programproducenter, det vill säga står för undertextningen till alla videoinspelningar av evenemanget. Det gör att diskussionerna är tillgängliga i evenemangets olika kanaler och även går att titta och lyssna på i efterhand.

Lingsoft bland de 100 bästa leverantörerna av språktjänster i 10 år

Lingsoft är också i år med på topp 100-listorna från både Nimdzi Insights och CSA Research. Nimdzi Insights och CSA Research är amerikanska marknadsundersökningsföretag som har specialiserat sig på språktjänster och språkteknologi och som även erbjuder konsulttjänster till språktjänstföretag som är verksamma på den internationella marknaden.

Lingsoft har gjort sin uppsättning nordiska NLP-verktyg tillgängliga via European Language Grid (ELG)

Målet med ELG-plattformen är att vara den främsta plattformen för europeisk språkteknologi och att tillhandahålla ett enkelt sätt att integrera språkteknologi i andra lösningar. ELG ger tillgång till hundratals kommersiella och icke-kommersiella språkteknologier för alla europeiska språk, både verktyg och tjänster samt datamängder och resurser.